M/S Seibuen som i lengre tid har lagt ved Halhjem kai blir truleg fjerna før St. Hans (lesarbilete)

Blir truleg fjerna før St.Hans

M/S Seibuen, som har lagt ulovleg ved kaien på Halhjem i fleire månadar, blir truleg fjerna innan St.Hans.

Av: Andris Hamre

Allereie før jul måtte Os kommune ved brannvesenet lensa M/S Seibuen for å sikre at den ikkje sokk ved kai, med påfølgjande forureining i sjøen, eit arbeid som meir eller mindre har blitt ei fast rutine for brannvesenet frå veke til veke.

Båteigare har gjennom fleire brev og gjennom formelle pålegg blitt beden om å ta hand om båten, utan det har gitt resultat eller tilbakemelding frå båteigaren.

No har kommunen sendt eit endeleg vedtak med pålegg om fjerning av båten innan onsdag denne veka, men likevel kan den bli liggande ei veke til.

– Vi må følgje lovverket i saker som dette og båteigar har tre veker klagerett på pålegget etter at vi sendte det. Forhåpentlegvis kan saka få ei ende før St.Hans, fortel brannsjef Stein Gjøsund.

Grunneigar sitt ansvar

Med på å komplisere saka er òg det at det er Statens Vegvesen som er grunneigar av kaien, og i følgje lova, den som må ta kostnaden med fjerninga om ikkje båteigar gjer det sjølv.

– No har vi kome til samde med vegvesenet, og dei held på med ein plan for korleis dei skal få den fjerna. Den kan enten bli heva på land, eller slept til Hanøytangen for seinare opphøgging.

– Det kan opplevast som urettferdig for grunneigarane at dei må ta hand om annan mann sitt boss, men slik er det både på sjøen ved kaier og på land, som vi har sett døme på både ved kontrollsona på Søfteland og i Langedalen.

Lagt ut for tvangssal

Sist kommunen fatta vedtak om fjerning av båter som låg hensatt var sommaren 2015, då to båtar blei heist på land i Os hamn

– Der var det kommunen sjølv som var grunneigar, så då måtte vi ta kostnaden i første omgang med å få dei fjerna. Den saken har no vore oppe i retten og båten blir no lagt ut til tvangssal. Os kommune har lagt inn eit bod på den for å få eigerrettane, slik at vi kan få høgd den opp, forklarar Gjøsund.

Fleire saker

bilde-midtsiden

– Det kryr av talent her

28. juni 2017

Bildeserie: – Og det dukker stadig opp nye, seier friidrettsnestor Jan Borgen om årets friidrettsskule på Kuventræ.

bilde-midtsiden

Brann i takkonstruksjon

28. juni 2017

Brannvesenet rykte ut på melding om brann i takkonstruksjon på eit nybygg i Storestraumen.

bilde-midtsiden

Kva skal OBEAS driva med?

28. juni 2017

Generalforsamling i Os bygg og Eigedom AS. Formannskapet etterlyste tydeleg strategi for selskapet.

bilde-midtsiden

Speler finale i Sør Cup

28. juni 2017

Lysekloster/Nore Neset stiller med fem lag i Sør Cup. Gutar 14 speler B-finale i dag.

bilde-midtsiden

No kan du velja sjølv!

28. juni 2017

Lesarinnlegg: Alle pasientar som har rett til rehabilitering, kan no frå 1.juli velja fritt mellom offentlige og private...

bilde-midtsiden

Lager opningsfest for takterrassen

27. juni 2017

Takterrassen på Torget har fått eige namn. Med levande musikk, sjømatbuffet og nyutdanna barsjef blir det offisiell opning til helga.