Bryt du innkøyring forbode-skiltet vankar 5350 kroner i bot (foto: AH)

Bryt du dette, kostar det 5350 kroner

Os sentrum er skilta med innkøyring forbode mellom 23 og 06. No vil politiet bøtlegga dei som bryt forbodet.

Av: Andris Hamre

Fredag har det blitt skilta innkøyring forbode i sentrum i perioda kl 23-06, med underskilt: Gjeld ikkje taxi, varelevering og fastbuande.

– Politiet har dei siste månadane gitt ei rekkje muntlege åtvaringar til personar som har køyrd mot oppsatt skilt. Vi ser, særleg i helgene at det framleis er mange som ikkje følgjer skiltinga og trafikken er aukande, seier Audun Hadler-Olsen, politioverbetjent ved Os lensmannskontor.

5350 kroner i bot

Politiet vil difor framover reagera med skriftlege bøter.

– Bøtene er på 5350 kroner for køyring i strid med skiltinga. Publikum blir oppfordra til å følgje skiltinga, avsluttar politioverbetjenten.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Nesten vellykka pågriping

22. september 2017

Midtsiden var med heimevernet då ei gruppe «uønskt personell» skulle arresterast.

bilde-midtsiden

Hadde motorsag med på scenen

22. september 2017

Det blei blodig då dei spelte i Bergen på 90-talet. I morgon går Bastard Son Of Buddha på scenen hos Hanne’s.

bilde-midtsiden

Vi hevder oss bra

21. september 2017

Leserbidrag: Rosjef Eirik Vevatne oppsummerer Ungdomsmesterskap og Ulvenregatta.

bilde-midtsiden

– Ikkje rart barn mobbar

21. september 2017

– Når ein ser korleis vaksne oppfører seg i kommentarfelta, seier Gisle Hesjedal (Ap).

bilde-midtsiden

Pleiepengar til fleire

21. september 2017

Frå 1. oktober får ordninga med pleiepengar ei betydeleg utviding.