Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Tusen hjertelig takk!

17. september 2015

Leserinnlegg, Helge Steinum (Ap): Takk til deg som brukte stemmeretten din i Os ved dette valget og dermed var med på å styrke demokratiet.

bilde-midtsiden

Os Senterparti takkar!

17. september 2015

Lesarinnlegg: Vi vil takka veljarane for den fine framgangen vi fekk, både i Os og på fylkesnivå.

bilde-midtsiden

Nødvendig med prioritering!

13. september 2015

Leserbrev: Helge Steinum og Gisle Hesjedal (Ap) svarer på Terje Søviknes (FrP) sin påstand om at partiet har gjort kuvendinger.

bilde-midtsiden

Os APs kuvendinger

13. september 2015

Leserinnlegg, Terje Søviknes (Frp): Etter at Os AP er blitt presset på sin økonomiske politikk gjennom valgkampen har vi i det siste blitt vitne...

bilde-midtsiden

Senterpartiet er Ungdomspartiet

12. september 2015

Leserinnlegg: Unge velgere vil ha trygge rammer, de vil ha gode oppvekstmiljø og levende sentrum om det er i...

bilde-midtsiden

Næringslivet treng vår handlekraft

12. september 2015

Lesarinnlegg: Bærekraftige arbeidsplasser må skapes, de kan ikke vedtas!

bilde-midtsiden

Venstre - Et verdivalg

12. september 2015

Leserinnlegg: Venstre ønsker et åpent og liberalt samfunn, der hver enkelt har medbestemmelsesrett og mulighet...

bilde-midtsiden

Identitet og kulturminnevern

12. september 2015

Lesarinnlegg: Ein av dei store utfordringane ved å oppleva kraftig vekst for ein kommune er at stadsidentiteten forvitrar. Då er det særleg viktig...

bilde-midtsiden

Et ordførervalg

12. september 2015

Lesarinnlegg: En ordførers rolle er svært avgjørende i en kommunes utvikling og dens evne til å gjennomføre saker.

bilde-midtsiden

Med Hjarte for Os

11. september 2015

Lesarinnlegg, May Brit Haringstad Mjøs: Har du enno ikkje bestemt deg? Då vil eg fortelja deg kvifor du bør stemma på Os Høyre.

bilde-midtsiden

Derfor skal du stemme Høyre!

11. september 2015

Lesarinnlegg: En stemme til Høyre er en stemme til mer politisk balanse i Os.

bilde-midtsiden

Eit levande Fjellheim gjev liv på Øyro

11. september 2015

Lesarinnlegg: Korleis skal du stemma ved valet om du er ein av dei 4000 som vil bevara Fjellheim?

bilde-midtsiden

På tide med eit maktskifte i Os!

10. september 2015

Lesarinnlegg: Det har vore alt for få lesarinnlegg frå vanlege osingar, skriv Kåre Askvik som delar sine tankar om det kommande valet.

bilde-midtsiden

Desinformasjon om bru frå Os Venstre

10. september 2015

Lesarinnlegg, Os FrP: Brusaka skal ikkje avgjerast 14.september slik Os Venstre hevdar i lesarbrev.

bilde-midtsiden

14. september vert brusaka avgjort

10. september 2015

Lesarinnlegg, Os Venstre: Det er no det vert avgjort. Om det skal bli bru over Bjørnafjorden eller ikkje.

bilde-midtsiden

Opprop om flyktninger

09. september 2015

Lesarinnlegg: Ja, osingene vil gjerne ta imot flere flyktninger.

bilde-midtsiden

Søviknes har rett i éin ting – men ikkje meir

09. september 2015

Lesarinnlegg: Os Arbeiderparti svarar på angrepet frå Terje Søviknes (Frp).

bilde-midtsiden

Kvalitet og gjennomføringsevne

09. september 2015

Lesarinnlegg, Marie Bruarøy: Kvalitet, gjennomføringsevne og stabilitet med Høgre.

bilde-midtsiden

Eig dei ikkje skam?

09. september 2015

Lesarinnlegg: At vi står overfor den største flyktningkrisa sidan andre verdskrig, har...

bilde-midtsiden

Miljø – Utbyggjing - Styringsvilje

09. september 2015

Lesarinnlegg: Ønskjer vi 4 nye år med eit styre som ikkje ser miljøutfordringane og manglar vilje til å styre...

bilde-midtsiden

Den ukjende gangstien

08. september 2015

Lesarinnlegg: Kommentar til Hatvikvegen og den «ukjende gangstien».

Sider