Debatten mellom Thorstein Skårnes (bildet) og Glenn Erik Haugland held fram. (Privat foto)

Det er ikke støy å påpeke fakta

Debatt: Det er ikke propaganda i mitt forrige innlegg, men kritisk innspill til det som jeg tolker som negativ vinkling på gode resultater.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Os Frp, med ordføreren og meg selv i spissen, leser innlegget til Venstre som «fanden leser Bibelen», skriver Glenn Erik Haugland (V) som tilsvar til meg.  

Dette er selvfølgelig ikke riktig, og det er ikke et snev av propaganda i mitt innlegg. Det er derimot skryt av kommunens ansatte, den jobben Fremskrittspartiet - sammen med Høyre - har gjort politisk, og et kritisk innspill til det som jeg riktignok tolker som negativ vinkling på gode resultater på nasjonale målinger, og at ordføreren «som vanlig» er på banen og skryter av disse gode resultatene.

Det er en leders ansvar å anerkjenne godt arbeid. Det handler om å skape gode følelser hos andre. Det er motiverende lederskap, og det krever bevissthet på hele organisasjonen fra lederen selv. Det viktigste er at en leder tør å vise at han bryr seg om folkene sine, og er en som tør å by på seg selv. Da er det, i mine øyne, fantastisk at det finnes en leder i kommunen i form av ordføreren som nettopp følger opp alt som skjer i kommunen, roser det som skjer og framsnakker de som bor her i bygden.

Ros har, ifølge Grethe Holtan, som er utdannet MBM fra Handelshøyskolen BI i Oslo, størst verdi når den gis i plenum.

Ros bør også dokumenteres skriftlig. Da virker den ekstra godt. Når gode resultater om Os kommune kommer frem i media mener jeg derfor at svaret på Haugland sitt spørsmål om det «kan bli litt vel mye av det gode» når ordføreren deler og skryter av innsatsen er helt klart nei. Ros som er ekte, fortjent og kan knyttes til konkrete og dokumenterbare er rett og slett kun på sin plass.

Ikke på ett eneste punkt i mitt innlegg har jeg derimot kritisert at Venstre ønsker å lytte til innbyggerne i kommunen.

Jeg påpeker kun at det er noe flertallet har gjort i flere år, noe som har resultert seg i at de i posisjon har hatt anledningen til å sitte 17 år ved makten gjennom gang på gang å vinne valg. Vi skal ha en umåtelig stor respekt for demokratiet, og demokratiet er velgerne som hvert fjerde år går til valgurnene og gir sin dom over tjenestetilbudet, innsatsen til sine lokalpolitikere og standarden på tilbudene ellers i kommunen.

Ved å ha vært bosatt i kommunen i overkant av ett år har jeg selv så vidt fått kjennskap til noen av de utfordringene som blant annet veistandarden i kommunen byr på, som dessverre på flere strekning er fylkeskommunale, og flere andre utfordringer som kommunen må jobbe videre med - deriblant mobbing i både barnehage og videre i utdanningsløpet. Noe som også er et nasjonalt problem.

Samtidig har jeg også fått smake på alle de positive sidene ved kommunen, og det arbeidet som gjøres hver eneste dag både fra politisk ledelse og de ansatte i kommunen. Det har gjort at jeg valgte å gå fra mitt opprinnelige ståsted, til å støtte det valget jeg mener er det beste for kommunen nå og også i årene fremover. Dette mener jeg er et ærlig valg.

Posisjonen i Os har ikke hvilt på laubærene, men brukt sitt flertall fornuftig.

Det er alltid viktig med innspill, og da særdeles å innta en lyttende posisjon. Det er viktig å være en smule ydmyk i det mandatet man er satt til å gjøre for innbyggerne. I 2013 inviterte derfor Fremskrittspartiet og Høyre, selv med flertall i kommunestyret, både Kristelig Folkeparti og Venstre inn i budsjettforhandlingene, og la til slutt frem et felles budsjett for kommunen. Et budsjett som også fikk støtte fra Tverrpolitisk samlingsliste i formannskapet. På den måten skapte man konstruktive diskusjoner.

Jeg vil derfor avslutningsvis ønske Venstre lykke til med å hente inn meninger fra innbyggerne, og ser frem til konstruktive diskusjoner rundt politikken de vil fremlegge i budsjettalternativet for 2017 og ikke hvorvidt det deles for mye positiv omtale fra ordføreren, meg eller Os Frp, i det som er Norges 56. beste kommune å bo i av 428 norske kommuner i landet, ifølge Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i 2015. Det er ikke støy å påpeke fakta.

Thorstein Skårnes
Medlem, Os Frp

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...