Med overskot - utan eigedomsskatt, nemner Thorstein Skårnes, nyinnvandra til Frp frå Venstre. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy, november 2016)

Hardt arbeid - ikke en popularitetskonkurranse

Svar til Os Venstre: Er det negativt at ordføreren hyller kollegaer og administrasjonen sine sterke resultat?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Det forundrer meg hvordan Venstre forsøker å få det til å fremstå som om Os kommune har vunnet en popularitetskonkurranse når det er snakk om å havne høyt på Kommunaldepartementet sin måling av effektivitet, og andre nasjonale sammenligninger av kommune-Norge.

Det er tydeligvis også negativt at ordføreren benytter seg av muligheten til å hylle det fantastiske arbeidet som utføres av administrasjonen og de andre ansatte i kommunen. Alternativet mener jeg ville vært et langt dårligere utgangspunkt.

De fleste av oss er klar over at det ikke er politikerne alene som skaper gode forhold for innbyggerne i en kommune.

Tvert imot er det de mange ansiktene som ikke nødvendigvis havner på forsiden av Os og Fusaposten eller i en av artiklene til Midtsiden. Det er de som utfører politikernes målsettinger. Ordføreren og flertallet i kommunen setter kursen, men det er til syvende og sist kommunens ansatte som fortjener en hyllest hver gang resultatene fra det Venstre kaller for «kommune-NM» er gode.

Det er nettopp det ordfører Terje Søviknes gjør når han skryter av gode resultater.

Selv med gode resultater å vise til, deriblant det fantastiske prosjektet som Luranetunet er, står ikke kommunen stille, men ser fremover mot prosjekter som Lyseparken, bygger ut skoler, tar til og med ansvar for å bidra til bedring av fylkeskommunale veier, og øker innsatsen for å gjøre sentrum mer attraktivt for bedrifter og innbyggere. Alt for å gjøre hverdagen og tilbudene for innbyggerne bedre!

Gode resultater kommer av knallhardt arbeid, og fremtidsrettede visjoner om å skape en kommune folk ønsker å bo i. Nettopp det er også noe man oppnår. Befolkningsveksten i Os har i gjennomsnitt vært på 2,5 prosent (2004-14) mot 1,3 prosent i fylket som helhet. Det burde si noe om hvor attraktiv Os kommune er?

Og det hele har skjedd med årlige overskudd, som har gitt økt handlingsrom, og null eiendomsskatt – som en av 63 kommuner igjen av de de 428 kommuner vi har her til lands.

Fremskrittspartiet tar innbyggerne på alvor og lytter til de utfordringene som er i kommunen. Eirik Hesthammar er en primus motor i lokalmiljøet, telefonen til Gustav Bahus ringer konstant med forskjellige spørsmål om alt og ingenting, og Terje Søviknes tar seg tid til å besøke nyetablerte bedrifter i kommunen personlig, for å nevne noe. Veien til de styrende politikerne er kort i Os, og slik skal man også møte innbyggerne.

Personlig engasjement kalles det, og ikke bare via sosiale medier som Facebook.

Den tilliten innbyggerne i Os har vist til Terje Søviknes og Os FrP er formidabel ved alle valg siden 1999, og vi tror - og mener - at det er ved kommunevalget dere som innbyggere uttrykker deres største dom over arbeidet og innsatsen som er gjort i kommunen for å skape en enklere hverdag. Kommunepolitikk handler helt riktig om din hverdag, og der skal vi i Fremskrittspartiet jobbet knallhardt med å  finne de løsningene som gjør at kommunen fortsetter å score høyt på de sammenligningene som gjøres av norske kommuner.

Hvis du faktisk er fornøyd med å bo i Os, vis det gjerne ved å like våre Facebook sider eller bare gi en av oss en klapp på skulderen neste gang vi sees.

Thorstein Skårnes
Medlem i Os FrP