Thorstein Skårnes spør om bystyretpolitikerne har sett konsekvensene av en bompengeøkning for å redusere forurensingen (privat foto)

Hva blir konsekvensene av bomprisøkning?

Politikk for å endre vaner, kan få konsekvenser politikerne ikke aner, skriv Thorstein Skårnes i dette leserinnlegget om den mulige bompengeøkningen i Bergen. 

Av: Andris Hamre

Det sittende byrådet i Bergen, bestående av Arbeiderpartiet, Venstre og KrF, er blant de som påstår de ønsker å gjøre mest for å minke forskjellene mellom rik og fattig i landet. Da er det påfallende at bompengepolitikken de driver med angriper vanlige familier og de med dårligst råd.

Hva får du for 225 kroner i dag? Går man på Rema 1000 kan man få middag for hele familien i to dager (ref. middag for under hundrelappen). Donerer du pengene til Kirkens Bymisjon kan seks hjemløse få seg et måltid. Alternativt kan du som småbarnsforeldre, som er avhengig av bilen, kjøre gjennom bompengene i Bergen på en dag med dårlig luftkvalitet. Det vil si, familien kan bare kjøre bilen den ene veien innenfor det som regnes som sentrumssonen. På veien ut igjen av byen har halve ukesbudsjettet for middagen røket.

Rushtidsavgiften fungerer, konkluderte Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) til P4 den 8.april i år. 14% færre kjørte gjennom bompengeringen mellom 06:30 og 09:00 etter økningen til 45 kroner per passering innenfor det gitte tidsrommet. Det viste seg også at 10% av bilene som kjørte gjennom bompengeringen var elbiler, og kjørte derfor gratis. Transportøkonomisk Institutt mener videre at en femdobling på dager med dårlig luftkvalitet vil redusere trafikken med ytterligere 43%, men stemmer det?

Uten en vesentlig styrking av kollektivtilbudet vil det fremdeles ikke være muligheter for alle å benytte seg av kollektivtransport, selv om bompengeringen femdobles. For mange familier er det ikke mulig å få kabalen til å gå opp hvis de må innom barnehagen, før jobb, å benytte seg av de eksisterende kollektive alternativene. Det er heller ikke slik at bompengeringen i Bergen kun beskytter den innerste bykjernen. Bompengeringen starter et godt stykke utenfor, og det kan fort bety betydelige summer uten å en gang være i nærheten av den virkelige bykjernen.

Det som bekymrer meg mest er likevel konsekvensene som ikke er like enkle å kartlegge. Moren som hver morgen kjører sin datter med sosial angst til skolen, fordi hun ikke selv takler å ta bussen, men som allerede med dagens bompengeutgifter sliter med å få endene til å møtes. På dager hvor bompengene femdobles vil hun ikke kunne kjøre sin datter, og hun er engstelig for at det vil føre til at datteren på sikt faller ut av undervisningen og i verste scenario ender opp som ung ufør. En ekstra påkjenning som mor bekymrer seg over. Ikke bare det økonomiske.

Kan de ikke bare kjøpe en elbil, eller flytte? Alle som har bil, har vel råd også til en elbil? Nei, det er ikke slik at man bare kan flytte eller kjøpe seg en elbil. For det første har ikke alle lademuligheter til en elbil hverken hjemme eller på jobb. For det andre er kapasiteten til de rimeligste modellene på langt nær like gode som Tesla. For det tredje koster en ny elbil likevel rundt 200.000 kroner (Nissan Leaf), og rundt 60-70.000 kroner brukt. Dette er penger ikke alle har, eller klarer å skaffe. Når det kommer til investeringene det koster å flytte på seg... Og hva skal an ta hensyn til? Hvor man jobber, hvor barna går i barnehage, eller hvor de kommer til å begynne å gå på skole? Kanskje flytte på seg for hvert nye steg her i livet? En tanke som virker absurd for de fleste.

Rushtidsavgifter og høye bompenger presser riktignok de som har muligheten til å ta kollektivtilbudet over på dette, men det presser samtidig lommeboken til helt vanlige familier. Familier som er avhengig av bilen som fremkomstmiddel, men på grunnlag av nettopp det, får en svekket økonomi. De som har enebolig med lademulighet, og gjerne økonomi til å kjøpe seg en Tesla, blir subsidiert med store summer årlig av mennesker uten den samme økonomiske kjøpekraften. Dette selv om Tesla og andre elbiler bidrar like mye til svevestøv, som er virkelig farlig. Er det rettferdig, og er det god omfordelingspolitikk som byrådspartiene etterlyser? Neppe.

Å flytte godsterminal og havn ut av sentrum, bygge Ringveg øst, etablere innfartsparkeringer og styrke kollektivsystemet er handlekraftig og fremtidsrettet. Det bedrer fremkommeligheten og byluften hele året. Inntil dette er på plass, må ikke politikerne strupe vanlige folks økonomi. For politikk må bygges på logikk, og det logiske er at vi ikke kan presse noen over på alternativer som ikke eksisterer.