Sveinung Stensletten er leiar i Os venstre (privat foto)

Klima og miljøansvar – Os inspirerer som miljøfyrtårn!

Lesarinnlegg: Os Venstre vil at kommunen også skal inspirera på klima og miljøområdet - Best i Hordaland innan 2020 kan kanskje vera eit strekjemål?

Av: Lesarinnlegg

Besteforeldrenes klimaaksjon arrangerte eit svært interessant og lærerikt møte i Kløvertun tidlegare i haust. Diverre hadde ikkje dei 3 største politiske partia i Os høve til å senda ein einaste representant verken på møtet eller til paneldebatten som avslutta møtet.

Administrasjonen i kommunen var representert og orienterte om alle tiltak som er utført og som pågår.  Det vart også orientert om at kommunen sin klima og energiplan skal rullerast i 2017. Eit av hovudtiltaka i den planen som no gjeld (vedtatt i 2012) er «Klimadugnad i Os Kommune - Utvikling av haldningar, kunnskap og dugleikar hos osingane knytt til klima og energibruk.»

Av orienteringa gjekk det fram at sjølv om det i kommunen vert gjort mykje bra innan området, er det ikkje ei systematisk måling av kva ein oppnår. I samband med rullering av den gjeldande planen er det viktig at ein ikkje berre lagar ein plan med konkret mål og tiltak. Skal måla nås må ein jevnleg måla kva ein har oppnådd. Dette kan ein, slik Os Venstre ser der, gjera ved å ta miljø og klima inn i årshjulet til kommunen og få det inn på «målekorta» som rådmannen har sett opp forslag til i budsjettframlegget sitt.

Os Venstre vil at kommunen også skal inspirera på klima og miljøområdet - Best i Hordaland innan 2020 kan kanskje vera eit strekjemål? Ein god start på dette kan vera å setja igang arbeid mot sertifisering som Miljøfyrtårn – den mest brukte sertifiseringa i Norge innan området. I samband med budsjetthandsaminga fremjar me derfor forslag om auka midlar til planarbeid slik at dette arbeidet kan gjennomførast i 2017.

Sveinung Stensletten
Leiar i Os Venstre

Fleire saker

bilde-midtsiden

Ti sider om Carr sitt hus

16. januar 2017

Interiørdesigner Yolandi Carr frå Os deler ut tips og inspirasjon over ti sider i siste Bonytt.

bilde-midtsiden

Stilte med fem lag, tok 1. og 3. plass

16. januar 2017

Os stilte sterkt i Bergen Fotballfestival. I G15 blei det Os mot Os i kvartfinalen, i G16 gjekk dei heilt til topps etter straffekonk i finalen....

bilde-midtsiden

Sendte alle elevane heim grunna kald skule

16. januar 2017

370 elevar fekk fri: – Vi prøvde å køyra undervising, men det var så kaldt at elevane knapt klarte å halda i blyanten, seier rektor Kåre Lutro....

bilde-midtsiden

Tapte for Stryn

16. januar 2017

– Vi klarte oss greit med redusert mannskap, seier Husebø etter den poenglause turen til Nordfjord.

bilde-midtsiden

En 1. klasses telttur!

16. januar 2017

Magisk helg for førsteklassingene på Lysekloster skule i helgen. Teltovernatting under stjernekledd vinterhimmel.

bilde-midtsiden

Mykje bruk av brukthallen

15. januar 2017

På to og ein halv månad har over hundre personar fått med seg brukbare ting frå brukthallen til BIR i Kolskogen.