Sveinung Stensletten er leiar i Os venstre (privat foto)

Klima og miljøansvar – Os inspirerer som miljøfyrtårn!

Lesarinnlegg: Os Venstre vil at kommunen også skal inspirera på klima og miljøområdet - Best i Hordaland innan 2020 kan kanskje vera eit strekjemål?

Av: Lesarinnlegg

Besteforeldrenes klimaaksjon arrangerte eit svært interessant og lærerikt møte i Kløvertun tidlegare i haust. Diverre hadde ikkje dei 3 største politiske partia i Os høve til å senda ein einaste representant verken på møtet eller til paneldebatten som avslutta møtet.

Administrasjonen i kommunen var representert og orienterte om alle tiltak som er utført og som pågår.  Det vart også orientert om at kommunen sin klima og energiplan skal rullerast i 2017. Eit av hovudtiltaka i den planen som no gjeld (vedtatt i 2012) er «Klimadugnad i Os Kommune - Utvikling av haldningar, kunnskap og dugleikar hos osingane knytt til klima og energibruk.»

Av orienteringa gjekk det fram at sjølv om det i kommunen vert gjort mykje bra innan området, er det ikkje ei systematisk måling av kva ein oppnår. I samband med rullering av den gjeldande planen er det viktig at ein ikkje berre lagar ein plan med konkret mål og tiltak. Skal måla nås må ein jevnleg måla kva ein har oppnådd. Dette kan ein, slik Os Venstre ser der, gjera ved å ta miljø og klima inn i årshjulet til kommunen og få det inn på «målekorta» som rådmannen har sett opp forslag til i budsjettframlegget sitt.

Os Venstre vil at kommunen også skal inspirera på klima og miljøområdet - Best i Hordaland innan 2020 kan kanskje vera eit strekjemål? Ein god start på dette kan vera å setja igang arbeid mot sertifisering som Miljøfyrtårn – den mest brukte sertifiseringa i Norge innan området. I samband med budsjetthandsaminga fremjar me derfor forslag om auka midlar til planarbeid slik at dette arbeidet kan gjennomførast i 2017.

Sveinung Stensletten
Leiar i Os Venstre

Fleire saker

bilde-midtsiden

Brann imponerte ikkje

24. mai 2017

Eit offensivt Lysekloster viste lite respekt for eliteserielaget Brann i 2. runde i cupen.

bilde-midtsiden

Festen i gang

24. mai 2017

Toppskårar Kristoffer Østervold er klar til å tukta Brann. Her er laga som startar. Oppdatert: Pause i Lysefjorden

bilde-midtsiden

Nor-Mær flaggar heim til Os

24. mai 2017

Etter over 20 år med produksjon av oppdrettsanlegg flyttar Os-selskapet fabrikken til heimbygda.

bilde-midtsiden

Tre på regional talentsamling

24. mai 2017

Nora Johnsen, Stine Eide og Malene Massi Fagertun er teke ut på regional talentsamling i håndball for J2002.

bilde-midtsiden

Første del av ferjefri E39 vedtatt

24. mai 2017

E39 Ferjefri: Stortinget vedtok i går at Rogfast skal byggast. Sjå Statens vegvesen sin animasjonsvideo av heile Ferjefri E39 her.

bilde-midtsiden

Tar Lysekloster på alvor

24. mai 2017

Brann tar ikkje lett på oppgåva når dei møter Lysekloster i 2. runde i cupen onsdag kveld. – Det er eit bra lag, seier Lars Arne Nilsen.