Magne Lunde. I dag får han denne. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy/Kjartan Hauglid, Det Kongelige Hoff)

Kongens medalje til Magne Lunde

I dag får trommespelar Magne Johan Lunde (60), truleg som første rockemusikar i Noreg, Kongens fortenstmedalje.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Laurdag klokka 16 får Magne Lunde overrekt Kongens fortensmedalje i sølv. Seremonien finn stad i Oseana.

– Eg har vore med på mykje spennande, på scenen og i studio, fått gode spelejobbar og vunne fleire Spellemannsprisar, men bortsett frå å bli far og bestefar er dette det største som har skjedd meg, seier Lunde.

Magne har levd av å spela trommer i 44 år. Han er framleis aktiv i fleire band i tillegg til at han underviser ved Os kulturskule.

Ordføraren ønskjer velkomen

Medaljemottakaren har deltatt på 154 album, fleire av dei har selt til gull. Han har også ei rekkje Spellemannsprisar i stova heime på Halhjem.

– Magne har hatt ein heilt unik posisjon både i Noreg og i europeisk målestokk som attraktiv musikar både i studio og LIVE. Han har vore aktiv i mange år og er i tillegg med på å vidarebringa kunnskapen sin til komande generasjonar, seier ordførar Terje Søviknes.

- Det blir ei stor glede å sjå Magne få denne medaljen på brystet. Dette er ein stor dag for han og dei som vil er velkomne til å få med seg seremonien og nokre musikalske innslag i Oseana i dag, seier Søviknes.

Eit forbilde

Thomas Gallatin er tidlegare elev av Magne og blant anna spelt trommer for Marit Larsen. Han synes også det er stas med medalje til Lunde.

– Magne har i stor grad bana vei for fleire generasjonar trommeslagarar og andre musikarar i Noreg. Derfor er det veldig kjekt å høyra at han no får fortensmedalje, seier Gallatin.

– Først i Noreg

– Vi i miljøet synes dette er utruleg kjekt. Det er så vidt eg kjenner til første gong ein trommespelar, truelg også første gong at ein musikar innan rockesjangeren, får denne form for utmerking, seier professor Bruce Rasmussen frå Kristiansand.

Rasmussen er trommespelar, professor i rytmisk musikk og underviser ved Unversitetet i Agder. Han er læraren til blant andre verdsmeisteren i trommer, Baard Kolstad.

– Eg blei introdusert for Magnepå 70-talet. Frå før kjente eg til han frå band som Saft, som han nok er mest kjent for.

– Magne dreiv nybrotarbeid, han kom med noko nytt, var kreativ og ein du fort la merke til musikalsk, seier Rasmussen.

Rasmussen og Lunde har jamleg kontakt. Dei treff også kvarandre ofte.

– Det har vore ein glede å kjenna Magne alle desse åra og det er vel fortent at han får denne medaljen. Ekstra kjekt er det at han både er ganske aktiv sjølv og at han får brukt dei pedagogiske evnene sine, seier professoren frå UiB og gratulerer Magne med dagen og medaljen.

Les om Kongens fortenstmedalje på kongehuset.no

Fleire saker

bilde-midtsiden

No er denne bestilt

24. august 2016

Den første av dei fire bøgedemparane som skal skjerma Os hamn er satt i produksjon. Planlagt montering er i november.

bilde-midtsiden

– Folk har vist forståing

24. august 2016

Det å steinlegga Os sentrum er tidkrevjande. – Vi skal samstundes halda sentrum ope, så då tek det naturlegvis litt tid, seier Tor Inge Døsen.

bilde-midtsiden

Nær 20 mm på ein time

24. august 2016

Vêrvarslinga har sendt ut OBS-varsel for Hordaland. I Os ser det ut til å bli verst mellom klokka 13 og 14 onsdag.

bilde-midtsiden

Innflyttingsklart dagsenter

24. august 2016

Dei første delane av nye Luranetunet er ferdige. – Dagsenteret for demente blir flytta inn i denne veka, fortel Tor Inge Døsen.

bilde-midtsiden

«B-gjengen» ror dragebåt

23. august 2016

Dragebåtfestivalen har fått eit nytt tilskot. «B-gjengen», brukarane av Vartun sitt prosjekt «Livskvalitet» stiller for første gang.

bilde-midtsiden

Kom med fleire millionar ekstra

23. august 2016

Helge Andre Njåstad og Harald Tom Nesvik hadde med seg fire - fem millionar ekstra i regionssentertilskot då dei vitja partikollega Terje Søviknes...

bilde-midtsiden

E39 blir nattestengd

23. august 2016

I samband med ein vassledning som skal kryssa E39 blir vegen nattestengd mellom Tøsdalsskiftet og Moberg tre netter frå onsdag kveld.

bilde-midtsiden

Ny siger til Os 2

23. august 2016

– Vi har ikkje gjeve opp å halda oss i 4. divisjon, seier trenar Odd Jarle Hjelle.