Tomas Fiksdal og Svein Kollen frå Lyseklsoter saman med Egil Krukhaug og Jan Erik Døsen frå Nore Neset (foto: Andris Hamre)

Lysekloster + Nore Neset = Sant

Vil styrka begge klubbane og trenerkompetansen: Lysekloster og Nore Neset inngår femåring samarbeidsavtale på fotballen.

Av: Andris Hamre

Lysekloster IL og Nore Neset IL presenterte tysdag ettermiddag den nysignerte samarbeidsavtalen mellom dei to klubbane.

– Det er eit arbeid vi starta på i fjor, men då kom vi ikkje i mål. I sommar tok vi opp att samtalene, og dei har gått føre seg i eit tre-fire månadar før vi signerte den i førre veke, innleia Svein Kollen, sportsleg leiar i Lysekloster.

Avtalen er over fem år, som skal evaluerast kvart år og omfattar alle lag på gutesida frå 13 år til juniornivået. Til saman vil dei to klubbane ha mellom 1000-1100 medlemmar og 500-600 fotballspelarar.

Vinn - vinn for begge

Samarbeidsavtalen vil styrka begge klubbane.

– Lysekloster har for få spelarar i aldersbestemte klassar. Til dømes hadde 14-årslaget vårt i inneverande sesong spelarar som var 12, 13 og 14 år. No vil vi få store og gode grupper i kvart årskull, forklarte Tomas Fiksdal, leiar for barne- og ungdomsfotballen i Lysekloster.

– For Nore Neset har vi ikkje klart å løfta ungdommane våre opp til seniornivå. Det har gjort at vi har ein relativt høg snittalder på seniorlaga våre, noko som igjen har skapt ei barriere for ungdommane. Vi håper samarbeidet vil vera med på å betra dette, supplerte Jan Erik Døsen, leiar for Nore Neset Fotball.

Eit anna viktig moment for dei to klubbane er at ungdomane går saman på ungdomsskulen på Nore Neset og har eit sosialt miljø også der.

– Dette gir ungdomane langsiktighet og ein tryggleik for at dei har eit lag å spela på i åra som kjem.

Vil løfta trenerkompetansen

Det siste momentet i samarbeidsavtalen er ei auka kompetanse for trenarane.

– Eit hovudmål er kompetanseheving. Vi vil ha trenarforum for alle trenarane frå 1. klasse til junior i begge klubbane annankvar månad.

– Dette vil bli leia av A-lagstrenar Ruben Hetlevik og skal vera med på å gje oss ein raud tråd både i treningsmetodikk og spelestil, forklarar Kollen.

Satsingslag og bredde

Avtalen gjer ungdommar i dei ulike aldersgruppane moglegheiten for eit differensiert tilbod.

– For dei som vil satsa og trena mykje har vi satsingslag som vil spela for Lysekloster/Nore Neset i Lysekloster-draktar. Desse vil få opp mot fire-fem treningar og kampar i veka. Dei som ikkje ønskjer å satsa så mykje vil få eit breddetilbod, som vil spela i dei blå Nore Neset-draktene.

– For oss i Nore Neset har det vore viktig å halde på at vi er ein breiddeklubb, men at vi skal ha moglegheiten for dei som er ivrige og vil satsa meir, men breiddeprofilen står ved lag, understreker Egil Krukhaug, leiar i Nore Neset IL.

Trenarkabalen lagt

For satsingslaga er allereie trenarkabalen lagt.

– Martin Eidsvik vil ha ansvaret for G13, Denis Ljubovic for G14, G15 og 16 vil vera to lag, men éi treningsgrupp,e under leiing av Kenneth Hufthammar. Juniorlaget vil bli leia av Jacob Nielsen, som kjem frå Nest Sotra. Dette er alle trenarar med god kompetanse og som kjenner spelargruppane sine relativ godt, seier Fiksdal.

På seniorsida er som kjend Ruben Hetlevik i Lysekloster, medan Arne Sælensminde får ansvaret for Nore Neset.

– I tillegg har vi eit bra knippe med flinke og motiverte trenarar på Nore Neset rundt breddelaga. Ein tett dialog mellom trenarane på satsingslaga og breiddelaga blir viktig, understreker Døsen.

Vil henta spanske impulsar

Lysekloster har gjenom fire år hatt eit godt samarbeid med Atletico Madrid, dette vil halde fram også gjennom det nye samarbeidet.

– Martin Eidsvik har nettopp vore der på studietur. Ein av dei andre trenarane våre reiser ned der om ikkje så lenge. Planen er at Ruben og eg også skal ned der for å sjå korleis dei jobbar.

– Samarbeidet har vore veldig givande dei siste fire åra, noko vi reknar med det også vil vera i åra som kjem. Dei kjem også neste sommar til å ha den spanske fotballskulen. For ungane er det ein fantastisk opplevelse å få desse spanske trenarane, seier Kollen.

Held fram med handball og jentefotball

Samarbeidsavtalen omfattar kun gutefotballen i dei to klubbane.

– Det er viktig for oss at vi lykkast med samarbeidet. Samstundes vil eg understreka at den jobben vi gjer på jentesida og i handballen er eit arbeid vi kjem til å halda fram med, med same styrke som tidlegare, seier Krukhaug.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...