Vegarbeid på ny fylkesveg mellom Endelausmarka og Lysefjorden. Dagens Lyseklosterveg i bakgrunn (foto: Geir Brekke, Statens Vegvesen)

Lyseklostervegen stengt til helga

E39 Svegatjørn-Rådal: Frå fredag ettermiddag til mandag morgon blir fylkesveg 161 Lyseklostervegen stengd for trafikk.

Av: Andris Hamre

Ny fylkesveg mellom Endelausmarka og Lysekloster er ein del av E39 Svegatjørn-Rådal-prosjektet. I samband med anleggsarbeid ved Lyseklostervegen kommande helg vil denne bli stengd frå fredag 16. juni kl 19.00 til måndag 19. juni kl 06.00.

– FV 161 Lyseklostervegen blir stengd for all trafikk forbi anleggsområdet. Det skal arbeidast med påkopling av nyanlegget til eksistrande fylkesveg i helg, med graving også på fv. 161, heiter det i ei melding frå Statens Vegvesen.

Omkøyring via dagens E39

Omkøyring for gjennomgangstrafikk mellom Os og Fana i helga er E39 via Søfteland.

– Lokaltrafikk kan også nytta fv163 Ole Bulls veg om Søvik i Lysefjorden.

Den nye fylkesvegen vil berre vera open for anleggstrafikk i byggeperioden for E39 Svegatjørn-Rådal.