Stillingsinfo

Antall stillinger:
1
Stillingstype:
Vikariat
Kontaktperson:
Gunnvor Hernes Leonsen
Telefon:
45869755
Epost:
Søknadsfrist:
2017-03-31

Miljøterapeut (80% vikariat)

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende, ideell og diakonal stiftelse med 18 virksomheter.  Vi tilbyr tjenester innen barnevern, rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helsevern og oppfølgingstilbud til mennesker under- og etter soning eller behandling, samt tilbud for psykisk utviklingshemmede. I Kirkens Sosialtjeneste er vi rundt 500 ansatte og over 100 frivillige medarbeidere. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter! Les mer på www.kirkenssosialtjeneste.no

Vindfanget oppfølgingssenter i Os er en del av Kirkens Sosialtjeneste. Vi tilbyr oppfølging til mennesker som har bakgrunn i rusavhengighet og vil leve uten rusmidler. I tillegg jobber vi med mennesker som av andre grunner er satt ut av det ordinære arbeidslivet. Vindfanget er en base for sosialt samvær, praktisk arbeid, aktiviteter og turer som vektlegger rusfritt miljø. 

Vindfanget driver også arbeidstrening for personer som har APS-plass og gir tilbud om arbeidstrening innen tømrerarbeid og annet praktisk arbeid. Deltakerne jobber med å øke forutsetningene for fremtidig arbeid gjennom å trene på forpliktelse i arbeidslivet, sosiale ferdigheter og øke sine praktiske ferdigheter ved å gjennomføre praktiske arbeidsoppgaver. 

Vi søker: 

Miljøterapeut i 80% stilling (vikariat) 

Arbeidet består i tett oppfølging av deltakere, aktiviteter inne og ute, samtaler, praktiske arbeidsoppgaver på huset, samarbeid med hjelpeapparatet for øvrig, veiledning og opplæring i forhold til arbeid og opplæring. I tillegg til miljøterapeutiske arbeidsoppgaver ønsker vi at søker også mestrer administrative arbeidsoppgaver knyttet til skriftlig arbeid og økonomi. Stillingen er en 80% stilling med arbeid på dagtid.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyskoleutdanning innenfor fagene helse og sosial og/ eller pedagogiske fag
  • Stor grad av fleksibilitet, evne til samarbeid, ryddige arbeidsrutiner og selvstendighet  
  • Erfaring fra oppfølgingsarbeid, psykiatri og rus 
  • Tro på at menneske kan utvikle seg og nå nye mål.

Vi tilbyr:

  • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
  • Faglig utfordrende jobb med store muligheter for egenutvikling
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Forsikrings- og pensjonsordning

Tiltredelse: snarest

Søknadsfrist: 31. mars

Ta kontakt med: virksomhetsleder Gunnvor Hernes Leonsen, tlf.  458 69 755 for mer info.

Søknad og CV sendes til Vindfanget oppfølgingssenter, Finnebrekka 28, 5200 Os eller til ghl@s-ks.no.