Laila Reiertsen er glad for at alle pasientar med rett til rehabilitering no sjølv kan velgje rehabiliteringsinstitusjon (foto: AH)

No kan du velja sjølv!

Lesarinnlegg: Alle pasientar som har rett til rehabilitering, kan no frå 1.juli velja fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionale helseforetak.

Av: Andris Hamre

Regjeringa fortsetter med dette å styrker pasientanes rettigheiter og valfridom. Retten til å velja kva for ein institusjon ein ønskjer å få rehabilitering på, bidreg til ein betre utnytting av ressursar og kortare ventetid.

Sant skal seiast, dette er allereie på plass nokre stader i landet. Men den nye endringa inneberer at alle pasientar no får denne rettigheita, uansett kor ein bur.

Helsetenesta gjev menneske mogelegheit til å meistra livet og samstundes væra i aktivitet etter avslutta behandling. Det at pasientar no fritt kan velja rehabilitering, gjev fleire mogelegheit til å komma raskare attende i eige liv, samfunnsliv og arbeidsliv.

Laila Reiertsen (FrP)
For tida Ordførar i Os kommune

Fleire saker

bilde-midtsiden

Erling H. Lunde heidra på Ulven

22. juli 2017

XU-agent Erling H. Lunde blei fredag heidra for sin innsats for under 2. verdskrig. Les den dramatiske historia då Gestapo arresterte han her.

bilde-midtsiden

Sommaraction i Mobergsvikjo

22. juli 2017

– Eg er glad vi tok med badebukse, sjølv om vi skulle til Vestlandet, seier brørne Sondre og Vegard.

bilde-midtsiden

Seier nei til flytting

21. juli 2017

Hamnesjefen • Miljødirektoratet har avslått søknaden om å flytta knoppsvanene frå Oselvo til Tysnes.

bilde-midtsiden

Fann tjuvgods etter innbrot i garasje

21. juli 2017

Politiet: • Rusa mann i bar overkropp balanserte langs E39 • Fann motorsag etter innbrot • Ber om tips om svart bil med spoiler.

bilde-midtsiden

– Heile rommet blei ommøblert

21. juli 2017

Osingane Anders Grov og Madelen Bergesen Olsen var på Kos då ferieparadiset blei råka av kraftig jordskjelv.