Laila Reiertsen er glad for at alle pasientar med rett til rehabilitering no sjølv kan velgje rehabiliteringsinstitusjon (foto: AH)

No kan du velja sjølv!

Lesarinnlegg: Alle pasientar som har rett til rehabilitering, kan no frå 1.juli velja fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med regionale helseforetak.

Av: Andris Hamre

Regjeringa fortsetter med dette å styrker pasientanes rettigheiter og valfridom. Retten til å velja kva for ein institusjon ein ønskjer å få rehabilitering på, bidreg til ein betre utnytting av ressursar og kortare ventetid.

Sant skal seiast, dette er allereie på plass nokre stader i landet. Men den nye endringa inneberer at alle pasientar no får denne rettigheita, uansett kor ein bur.

Helsetenesta gjev menneske mogelegheit til å meistra livet og samstundes væra i aktivitet etter avslutta behandling. Det at pasientar no fritt kan velja rehabilitering, gjev fleire mogelegheit til å komma raskare attende i eige liv, samfunnsliv og arbeidsliv.

Laila Reiertsen (FrP)
For tida Ordførar i Os kommune

Fleire saker

bilde-midtsiden

Hadde motorsag med på scenen

22. september 2017

Det blei blodig då dei spelte i Bergen på 90-talet. I morgon går Bastard Son Of Buddha på scenen hos Hanne’s.

bilde-midtsiden

Vi hevder oss bra

21. september 2017

Leserbidrag: Rosjef Eirik Vevatne oppsummerer Ungdomsmesterskap og Ulvenregatta.

bilde-midtsiden

– Ikkje rart barn mobbar

21. september 2017

– Når ein ser korleis vaksne oppfører seg i kommentarfelta, seier Gisle Hesjedal (Ap).

bilde-midtsiden

Pleiepengar til fleire

21. september 2017

Frå 1. oktober får ordninga med pleiepengar ei betydeleg utviding.