Debatten mellom Glenn Erik Haugland (V) og Thorstein Skårnes (Frp) held fram (foto: Andris Hamre)

Osingane treng politikk, ikkje propaganda

Debatt: Thorstein Skårnes er tydeleg på at han ikkje er Os FrP sin nye sjølvoppnemnte propagandaminister, men snarere materialforvaltar for Faktadepartementet.

Av: Andris Hamre

Fakta er openbart viktig for Skårnes. Desto vanskelegare er det å forstå kvifor heile hans engasjement i denne debatten ikkje er grunna i fakta men i følge han sjølv ei TOLKNING av brevet frå Os Venstre til innbyggjarane i Os. Fakta er visst ikkje så viktige likevel, når det kjem til stykket.

Den som ynskjer å lære noko om politikk gjennom innlegga til Skårnes, har lite å hente. Hans første utfall mot sitt tidlegare partilag var ikkje anna enn ei gjentaking av Terje Søviknes sitt Venstre-allergiske Facebook-innlegg. Skårnes henta fram mikrofon, høgtalar og den kraftigste forsterkaren han kunne finne for å lage til ei støysending som skulle få osingane til å gløyme spørsmålet som tydelegvis må vera livsfårleg for osingane å tenkje over; Er du som bur her i Os nøgd med den jobben Os Kommune gjer?

Det er ikkje lett å halde tråden når Thorstein Skårnes drar avgarde på sine snirklete tankerekkjer. Mannen som fint klarer å motseie seg sjølv fleire gonger om dagen, siterer ofte andre for å framstå som klok. Med den meinings-overproduksjonen han har, er det forståleg at han ikkje rekk å tenkje ut eigne argument i tid og utide.

I sitt tåkete svar til meg 23.11 hadde Skårnes googlet seg fram til eit sitat om verdien av å gi ros (til dei tilsette i kommunen), som om det var dette som var debattens kjerne. Dette har ingenting med fakta og den verkelege verden å gjera. Venstre sitt innlegg handlar like mykje om jobben dei tilsette i Os kommune gjer, som kakene Thorstein skriv om på bloggen sin.

Men Thorstein Skårnes driv ikkje med propaganda, men fakta. Eg er ikkje er så god som han til å google fram sitater frå kloke autoritetar, så eg tok det første og beste eg fann om tydingen av ordet propaganda: Propaganda betegner i moderne språkforståelse en ensidig fremstilling av informasjon for at mennesker skal ta stilling til en sak på en bestemt måte; ikke egentlig forskjellig fra reklame i sin metode, men som regel knyttet til politiske og/eller religiøse spørsmål.

Hm. 

Ikkje veit eg, eg er berre ein mann som gjer så godt eg kan i politikken. Men dette veit eg; skal vi utvikle Os treng vi politikk som lyttar meir, tek folks kvardagsproblem på alvor, opnar for kritikk og som som stiller spørsmål. For meg handlar dette om å vera modig. Det er først når vi vågar å vera modige politikare at vi verkeleg kan utvikle Os. 

Om det einaste den politiske eliten i Os (FrP) kommuniserer til osingane er ein einsidig framstilling av kor godt kommunen gjer det på uviktige kommunemeisterskap, så kjem vi ingen veg.

Dessutan er dette i følge Wikipedia.... propaganda.

Glenn Erik Haugland
Os Venstre

Les òg:

Er du fornøyd 
Hardt arbeid - ikke en popularitetskonkurranse 
Støyen frå FrP 
Det er ikke støy å påpeke fakta 

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...