Glenn Erik Haugland, kommunestyrerepresentant for Venstre, svarar Thorstein Skårnes (foto: Andris Hamre)

Støyen frå FrP

Svar til Skårnes: Å lese med vrangvilje slik fanden les Bibelen har fått sin eigen lokale variant: å lese slik Thorstein Skårnes les eit innlegg han sjølv kunne ha skrive for fem månadar sidan.

Av: Andris Hamre

I eit innlegg som mest av alt likna propaganda vrenger den tidligare ivrige Venstre-politikaren synspunkt frå sitt tidlegare parti til det ugjenkjennelege. Det er vanskeleg å forstå kva som har provosert fram ein slik overfølsom reaksjon hjå både Skårnes og ordfører Terje Søviknes. Det er tydeleg vi har tråkka på ømme tær.

Vranglesinga til Os FrP har fått det til at Os Venstre ikkje set pris på arbeidet til dei tilsette i kommunen. Dette er heilt enkelt fri fantasi. Det er heller ingenting galt med å sole seg i glansen av eit godt resultat, men det kan kanskje bli litt vel mykje av det gode? 

Poenget med Venstre sitt innlegg er at dei mange kommunemålingane ikkje gir oss eit godt nok billete av korleis osingane opplever tenestane frå Os kommune. Det er det osingane sjølve som kan svare på, og det er vår jobb og plikt som politikare å lytte. Det er dette vi er valt til å gjera.

Meinar Thorstein Skårnes og Os FrP med Ordføreren i spissen at ikkje andre parti i kommunen skal få lov til å spørje osingane om kva dei er nøgd og ikkje nøgd med? Meinar FrP at andre parti ikkje skal få utføre den samfunnstenesta vi er blitt valt til å gjera?

At FrP finn det så provoserande at Os Venstre skriv til innbyggjarane i Os, minner aller mest på reaksjonar frå makt-eliter som er redd for å miste makta. Er det idétørken etter 17 år som elite-politikere som gjer at Os FrP finn det naudsynt å sette opp ein vegg av støy mellom Os Venstre og osingane?

La oss vera heilt klinkande klare: Vi i Os Venstre gjer jobben vi er blitt satt til av dei som har valt oss fram. Vi arbeidar med eit budsjettforslag for 2017 som er eit politisk framlegg til å gjera ting betre for Os. Dette handlar sjølvsagt ikkje om den jobben som gjerast av dei ansatte i Os kommune som vi har ved fleire høve har skrytt av. Dette handlar heller ikkje om popularitetskonkurransar, men om rett fram, ærleg politisk arbeid.

Os Venstre vil vite om du er nøgd med skulane, vegane, utbyggingspolitikken, eldreomsorgen, bussane og arbeidet med å få fleire arbeidsplassar i Os.

Eg kan nesten ikkje få sagt det betre enn Thorstein Skårnes sjølv i eit innlegg fra i fjor (http://thorsteinskarnes.blogspot.no/2016/11/os-venstre-ivareteke-bjrnafjorden.html): «Os Venstre ønskjer at du skal bestemme korleis Os skal sjå ut i framtida. Gjer slutt på 16 år med Frp, og gi Osbygden nytt liv og en betre framtid.»

Det er synd om dei som stemte på Thorstein for det han skreiv ved valet i fjor, føler seg lurt i år. Eg kan lova at eg og Os Venstre meinar det vi skriv, også når vi ikkje vinn fram eller når andre skapar vrengbilete ved bruk av propaganda.

Glenn Erik Haugland
Kommunestyrerepresentant og nestleiar
Os Venstre

Fleire saker

bilde-midtsiden

Trur på eit rekordår

01. mars 2017

Bomobil AS ser lyst på 2017 sesongen etter fleire tunge år. Har seld 30 av 100 bilar og campingvogner allereie i år.

bilde-midtsiden

Baste Jonassen i ny klubb

01. mars 2017

Lysekloster mister kapteinen sin, Lysefjorden-guten som sidan 2011 har vore med på tre opprykk og eitt nedrykk.

bilde-midtsiden

Velfortent heider til Geir Lepsøe

01. mars 2017

Søre Neset Volleyball sin «Grand old man» Geir Lepsøe blei tysdag tildelt volleyballforbundets heidersmerke i sølv framfor 1100 tilskodarar i...

bilde-midtsiden

13.000 bilar over Lepsøybrua

01. mars 2017

Lesarinnlegg: Regjeringa har talt; Hordfast skal byggjast med bru over Bjørnefjorden, og kjem med forslag om å bruka eksisterande veg.

bilde-midtsiden

– Det blir midtre trasé

28. februar 2017

E39 Stord-Os: Regjeringa og samarbeidspartia KrF og Venstre har bestemt seg, dei held fast på midtre trasé og bru over Bjørnafjorden, men vil ha...

bilde-midtsiden

Veit du kven tjuvane kan vera?

28. februar 2017

Tjuvane som stal tobakk og snus for omlag 40 000 kroner frå Joker Søfteland 15. februar blei måndag etterlyst på TV2-programmet Åsted Norge. Har...