Svanemor sjekker egga, etter at første ungen i dag kom ut. Svanefar Hamnesjefen held vakt. (Foto: Tara Bøe, på arbeidsveke hos Midtsiden)

Tidleg klekking i Oselvo

I dag kom den første av ungane i årets kull hos herr og fru Hamnesjefen ut av egget.

image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Knoppsvaneparet som har hekka i Oselvo sidan 2011, der hannfuglen tidleg fekk tilnamnet «Hamnesjefen», held stand på austbreidden av Oselvo.

I dag, torsdag formiddag 18. mai, starta klekkinga.

Den første ungen er ute og det ser ut som om det er sju egg til i reiret. I fjor var det ni.

Rekordtidleg

Trass ein kald vinter og vår, fram til slutten av april, er dette rekordtidleg.

I 2012 og 2013 var det klekking 25. mai, i 2014 og 2016 var det klekking 19. mai.

Sjå bilde og video frå klekkinga i 2016 og 2015.

Teikn på våt sommar

Svaneparet bygger nytt reir frå år til år. No er reiret eit stykke oppe på land i Finnebrekka.

– Eg lurer på om dei tar omsyn til kor stor elva er venta å bli. Dei har hatt reiret endå nærmare elva før, men det har aldri blitt vått, seier ein av dei tilsette hos Vindfanget, nærmaste nabo til reiret.