Martha Lunde Pedersen presenterte resultata frå brukerundersøkinga for politikerane i tenesteutvalet onsdag (foto: Andris Hamre)

Vanskeleg å få svar

Brukerundersøkingar på pleie- og omsorgsområdet gav gode resultat, men låg svarprosent.

Av: Andris Hamre

Då tenesteutvalet onsdag fekk presentert resultata frå brukerundersøkingane i ergo- og fysioterapitenesta og i psykiske helsetenester og bufellesskapa var det gode resultat dei fekk presentert, men diverre med låg svarprosent.

- Vi fekk 46 svar på dei 186 skjemane vi sendte ut. Ein svarprosent på berre 25 tykkjer vi er litt lite, forklarte Martha Lunde Pedersen, leiar for rehabiliteringstenesta i Os kommune.

Då dei gjennomførde undersøkinga for to år sidan hadde dei til samanlikning 39% svar. Heller ikkje tenestene for psykisk helsetenester og bufellesskap var nøgd med responsen på sine undersøkingar. Berre 30% av dei 128 brukerane som fekk tilsendt undersøkinga svarte.

- Vi bør nok sjå på metoden vi nyttar i undersøkingane, konkluderte Olaug Steen, fagleiar for psykisk helsetenester.

Gode resultat

Sjølv om deltakinga var noko låg var resultata gode.

Ergo- og fysioterapitenesta fekk ein gjennomsnittleg skår på 5,0 (5,2 er landssnittet på ein skala frå 1-6), medan psykisk helsetenester skåra 3,07 (mot 3,26 i landsgjennomsnittet på ein skala frå 1-4).

Undersøkingane visar at det jobbast godt i dei to tenestene, men at det framleis er ting å ta tak i. Spesielt knytta opp mot informasjon til brukerane kor båe einingane ikkje var nøgd med resultata.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Ny diakon i Os

16. august 2017

Under gudstenesta søndag blir to nytilsette presenterte, blant dei; Ingrid Vik som ny diakon i Os.

bilde-midtsiden

Vedholmen fekk velja først

16. august 2017

Desse orda frå Vibeke sjarmerte Willgohs, som laurdag stiller ut på Vedholmen for fjerde gong.

bilde-midtsiden

– Eit trist syn

15. august 2017

Søndag blei denne båten funnen på Krokeide, utsett for hærverk. I går forsto Tor Erik frå Os at det var hans båt.

bilde-midtsiden

Elias deltar i The Voice

15. august 2017

I neste veke kan du sjå Elias Grimstad Salbu (18) synga for blant andre mentor Morten Harket.

bilde-midtsiden

Open fasade - ny inngang

15. august 2017

Haugen framfor Oshallen blei sprengt vekk før skulestart. No har Osbadet fått nytt inngangsparti.

bilde-midtsiden

NM-bronse til Målfrid

15. august 2017

Pettersen Lunde leia til siste runde i tresteg U22. Sofie O. Hausberg tok seg til finalen i lengde J19.