(Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Vi klarer oss best uten bro

Lesarinnlegg: Hvorfor kan vi ikke la oss bevare Os, eller den nå nye Bjørnafjorden kommune, som en vakker bygd?

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Flere av disse tanker er allerede ytret, men tenker det er viktig med litt repetisjon iblant ...

Må vår vakre bygd omgjøres til industri og motorvei i likhet med Åsane? Jeg forstår at industri og næring må man ha, men denne motorveien over fjorden forstår jeg ikke hvordan skal gagne verken Os eller Bergen noe bedre enn hva fergene per i dag klarer.

Bergen vil også få mer trafikk til sentrum, noe de av miljøhensyn ikke bør ha. Og her sier Statens veivesen at tunnel under byen ikke lar seg gjøre. Da blir trafikken gående i dagens lys, gjennom sentrum som før.

Videre tenker jeg at turistnæringen er noe Os kommune kanskje burde vurdere å satse mer på, og nå som vi blir en Bjørnafjorden kommune ville det vært flott med en hyggelig trasé for turister med bil eller tog langs fjorden, hvor de kan kjøre av å møte norsk kultur, ikke sitte på en buss på en bro og i tunnel. Turistene sier jo at det i Norge er for mange tunneler allerede.

Det er nevnt at en slik bro kan få konsekvenser for fisken i fjorden. Er ikke fisken noe vi i Os og Fusa satser på allerede? Og bør vi ikke da verne om fisken vår?

Videre er det forferdelig å tenke på at milliarder som kunne vært brukt på å gjøre eksisterende veier i Norge trygge og gode å kjøre på (Bergen - Voss for å ta ett eksempel) heller skal brukes på én bro og tunnel.

Hvem skal ha glede av denne broen? Osinger? Vi får jo ny vei til Lagunen om et par år så broen er ikke for oss. For oljenæringens kontorer på Kokstad? De klarte seg fint uten før, og olje er kanskje ikke fremtiden for Norge likevel (dessverre). For Lyseparkens næring? De klarer seg, i likhet med Kokstad, også fint med ferger som før.

Er broen for langtransport? Vil de egentlig ønske å benytte den når den blir så dyr å bruke?

For å komme raskere til Trondheim? Vel, når drar man til Trondheim? Og de minuttene man sparer over fjorden, får man igjen ved å stå i kø i Bergen. Kan man ikke da heller se verdien av å bruke noen ekstra minutter hvis det skaper og bevarer noe mer av verdi?

En skikkelig vei gjennom Fusa ville kunne åpnet for at man i den nye Bjørnafjorden kommunen ville fått flere steder å bosette seg. Det vil også føre med seg flere steder for ulike typer næring (for eksempel turisme, næring, jordbruk), og videre skape flere muligheter for arbeidsplasser.

Og det er masse flere gode argumenter som har kommet frem underveis i prosessen.

Og sist, men ikke minst, ta vare på rekreasjonsområdet i Søre Øyane krinsen -Kobbavågen. Det blir flittig brukt av båtfolk fra hele kommunen og nabokommunene, og er en stor naturverdi!

En slik perle bør man verne om!!!

Med vennlig hilsen
Rebecca Hoff Vangsnes