Helge Andre Njåstad diskuterte mellom selskapsskatten då han vitja Solstrand og Børrea Skau Larsen tidlegare i vinter (privat foto)

Vil gje familieeigde hotell lågare skatt

Solstrand er blant dei som no kan bli betre skodd for konkurranse mot utanlandske hotellkjeder.

Av: Andris Hamre

I dag legg regjeringa fram reiselivsmeldinga. Eitt av forslaga i meldinga er å gje lågare formueskatt for familieeigde hotell i distrikta.

– I dag fungerer formueskatten slik at utanlandske hotellkjeder har eit fortrinn som ikkje lokalt eige hotell i distrikta har. Dette forslaget er eit steg i rett retning for å gjera det lettare for desse å driva, seier Helge André Njåstad, stortingsrepresentant for FrP.

– Regjeringa tek sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formueskatten på hotell/overnattingsstadar gjennom ei vesentleg auke i verdsettelsesrabatten, forklarar Njåstad.

Fekk gode innspel

Njåstad var tidlegare i vinter på turné i Hordaland saman med partifelle Harald Tom Nesvik og vitja mellom anna Solstrand Hotell og Bad.

– Då var nettopp dette eit tema vi diskuterte og fekk mange gode innnspel på, seier Njåstad.

Vil fjerna arveavgifta

Regjeringa vil redusera selskapsskattesatsen, noko dei meiner vil virka vekstfremjande og betra rammevilkåra. Vidare vil dei fjerna arveavgiften for mellom anna å lette generasjonsskifter i familieeigde bedrifter.

– Dette er eit grep som er viktig for mange reiselivsaktørar. At vi i tillegg har senka satsen i formuesskatten, auka botnfrådraget og innført jamnare verdsetting vil òg koma reiselivsbedrifter til gode, saman med dei grepa vi gjer for å gjera skattesystemet enklare, noko dei små bedriftene vil ha god nytte av, avsluttar Njåstad.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Legg 17,5 km med kabel

27. mars 2017

Denne arbeidsbåten kom til Os i dag - for å gjera internett betre og tryggare på Tysnes.

bilde-midtsiden

Gang- og sykkelveg heilt i skodda

27. mars 2017

Kommunen prioriterer trygging av Hatvikvegen på topp, men slit med å få Statens vegvesen til å ta arbeidet med grunnavståing.

bilde-midtsiden

Tuva sparka seg til NM-sølv

27. mars 2017

Karate-NM i Bærum: Etter Tiril sitt gull og Carmen sin bronse laurdag, følgde Tuva, Armin og Benjamin opp med kvar sine medaljar søndag.

bilde-midtsiden

Rota vekk sigeren

27. mars 2017

Osherrane har berre seg sjølv å takke for at dei ikkje slo Sotra og tok tredjeplassen i 3. divisjon.

bilde-midtsiden

Os oldboys til nok ein finale

26. mars 2017

Her er spelande assistenttrenar Leif Erik Solbakken si fargerike skilding av Statoil Bergen Open - og av lagkameratane sine prestasjonar.

bilde-midtsiden

– Vinn som eit lag

26. mars 2017

Osdamene med fire av fire moglege poeng på austlandet etter solide 30-24 over Fram.

bilde-midtsiden

Osing vald etter kampvotering

26. mars 2017

Ketil Tømmernes frå Søfteland T&IL er vald til ny friidrettspresident etter kampvotering mot tidlegare president Tore Hordnes.