Kommunalsjef Nils-Petter Borge vil ikkje kreva inn eigendel for kommunal fysioterapi (foto: Andris Hamre)

Vil ikkje kreva eigendel for fysioterapi

Kommunen vil ikkje kreva eigendel frå dei som får kommunal fysioterapitenester. Trur utgiftene ved innkreving vil bli minst like høge som det dei får inn.

Av: Andris Hamre

Til formannskapet tysdag har kommunalsjef for Helse, omsorg og beredskap Nils-Petter Borge fremja ei sak, kor han foreslår å ikkje kreva eigendel for kommunale fysioterapitenester anna enn ved bruk av terapibasseng.

Bakgrunnen for saka er at det i forskrift om kommunal helse- og omsorgstenester er heimel for å kreva eigendel ved fysioterapi hos fastløna fysioterapeuter på lik linje med eigendelane som blir krevd inn hos fysioterapeutar med driftstilkot.

– Totalt sett er det mogeleg for Os Kommune å ta inn ca 150.000. For å kreva inn desse pengane er det sannsynleg at det vil koste oss minst det tilsvarande beløp, skriv Borge i utgreiinga kor han har berekna inntektspotensiale på bakgrunn av behandlingar i 2016.

Har rett på frikort

Kommunen kan kreve eigendel når dei fastløna fysioterapeutane gjev individuell undersøking og behandling, behandling i grupper t.d. basseng, og ved rettleia trening mellom behandlingar.

Innkreving av eigendel forutset at fysioterapi blir gjeven som eit spesifikt tiltak som blir dokumentert.

Behandling hos fysioterapeut høyrer inn under ordninga med frikort for eigendelstak 2, kr 1990,-. Denne ordninga er automatisert frå 1. januar. Når pasienten har nådd frikortgrensa, vil Helfo utbetale eigendelen til kommunen.

– Når det gjeld bassengtreningsgruppe så har vi allereie bestemt at desse pasientane skal betale eigendel, og har sendt ut faktura for januar totalt kr. 3776,-. Dette gjeld 9 pasientar, takst kr 118,- pr. gang. Vi har òg fylt ut Excel skjema som kommunen må sende inn til Helfo. Dette med tanke på innrapportering av eigendelar til Helfo, og automatisering av frikort for eigendelstak 2, forklarar Borge.

Fleire saker

bilde-midtsiden

Stå saman med folket i Palestina!

26. april 2017

Lesarinnlegg, markering i Os 1. mai: I år vert det markert 50 år med okkupasjon av Palestina og 10 år med blokade av Gaza.

bilde-midtsiden

«Dobbelt» vårslepp i Os sentrum

26. april 2017

Då sentrumssjefen måtte på klinikken fekk vi styreleiar i sentrumsforeininga til å fortelja korleis laurdagens Vårslepp skal bli.

bilde-midtsiden

SjekkUT Os-fjella

26. april 2017

Os Turlag lanserer fredag, saman med DNT over heile landet, ein ny gratis app som gjer det enklare å finna turmål i Os.

bilde-midtsiden

Tre frå Os blei meister i feltskyting

25. april 2017

Sofia Dale, Sofie Evensen og Reidar Dahle vann kvar sin klasse i Hordastevnet. I tillegg plukka Os Skyttarlag med seg to sølv og ein bronse.

bilde-midtsiden

Pallplass med bismak

25. april 2017

Bilcross: Kristian B. Gjøen var i helga på pallen for første gong. Så blei han tvungen til å selja bilen som morfar har bygd til han.

bilde-midtsiden

Tommy kom til Os for å takka

25. april 2017

Den tidlegare toppskåraren på Lyn, Tommy Nilsen, kom personleg til Kuventræ for å takka Os og Jada for innsamlinga til «babyen» hans, Karanba i...

bilde-midtsiden

Fekk termokikkert i gåve

25. april 2017

Med det nye termokikkerten vil mannskap frå Røde Kors kunna sjå personar i terrenget på 1000 meters avstand, sjølv om det er bekmørkt.