Skeisflaten. (Ill. foto: KVB)
Skeisflaten. (Ill. foto: KVB)

36 hus blir utan vatn i natt

Vassleidningsbrot på Skeie

Kjetil Vasby Bruarøy
26. januar 2020 - 19:32

Søndag blei det oppdaga eit større vassleidningsbrot på Skeisflaten.

– Rundt 100 kubikk (100.000 liter) med vatn rann ut, fortel avdelingsleiar i teknisk eining i Bjørnafjorden kommune, Agnete Haugland.

36 husstandar er ramma.

Desse ligg frå avkøyrsle til Skeismyra (skulane) og nordvest mot Irgenskrysset og Hjorthaugen.

(Artikkelen held fram under bildet)

Kartet viser kvar dei berørte husa ligg. (Kart: Bjørnafjorden kommune)
Kartet vider dei berørte bustadane. (Kart: Bjørnafjorden kommune)

– Alle fekk varsel før vi stengte av vatnet, eg håper dei har fått tappa ut noko vatn. I tillegg har vi køyrd ut ei vogn med vatn som dei kan henta frå.

Leidningsbrotet er lokalisert, men arbeidet med utbetring er foreløpig ikkje starta.

– Det startar nok ikkje før i morgon tidleg. Bergen Vann er opptatt med eit større vassleidningsbrot i Fana.

Teknisk eining vil oppdatera kommunen sine heimesider med informasjon.

Les meir om

Lokal Veg