Den unge hustru kom ut på C. Andersen forlag i 1886
Den unge hustru kom ut på C. Andersen forlag i 1886

8. mars – gullkorn frå 1886

Lesarinnlegg: Under loftsrydding i kjellaren kom eg over ei gamal bok med tittelen «Den unge Hustru». Kanskje nokre sitat frå boka kan vera god underhaldning - men også til litt historisk ettertanke?

Lesarinnlegg
08. mars 2017 - 8:40

Under loftsrydding i kjellaren kom eg over ei gamal bok med tittelen «Den unge Hustru», utgitt på C. Andersens forlag i 1886. Kanskje nokre sitat frå boka kan vera god underhaldning - men også til litt historisk ettertanke?

- Det er enhver gift Kvindes Pligt at rette sig efter sin Mands Kald og Omstændigheder og med al Magt at fremme hans Interesser, thi de er jo i Grunden de samme som hendes egne.

- Arbeidsmandens Hustru bør lempe sig efter Mandens Stand og Indtækter baade hvad Udgifter og Vaner betræffer. Hun bør indrette sine Udgifter saaledes, at Forretningen intet lider derved, og hun maa ikke have Vaner, der fremkalder avindsyge Menneskers Bemerkninger om, at hun derved vil søge  snige sig ind i de højere Klasser. Det er godt og nødvendigt, at de ikke alene iakttager det, som er ærbart og ret, men ogsaa det, som er passende, elskeligt og rosværdigt. 

- Angående Forholdet mellom en Prests Hustru og hendes Mand, bør hustruen stedse ihukomme, at hendes Mand tillige er hendes Lærer og Sjelesørger, og deri se yderligere Merke paa, at hun bør vise ham Agtelse og Underdanighed.

Frå kapittel «Forholdet til Slægtningerne»:

- Det er en anden Slags Agtelse, du er skyldig din mands Forældre i denne Egenskab, end den, du har været vant til at bevise dem som Venner. I rigtig mange, i sig selv ligegyldige Ting, vil du snart faa erfare, at din Mands Anskuelser, Ønsker og Vaner ligner eller i det mindste har taget Indtryk af Forældrenes. Skulde det nu falde dig ind at sætte dig imod disse fra Fædrenehjemmet nedarvede Ønsker og Vaner eller gjøre dem til Gjenstand for Skjemt og Løjer, mon ikke din Mand paa en ubehagelig Maade vilde berøres heraf og kanske optage det ikke alene som Ringeagt for ham selv, men som Ringeakt for hans Forældre. Og dette vilde jo være at saare en Søn smerteligt.

Forfattaren siterer også ein annan (kvinneleg) forfattar: «At utøve tilsyn med Husstellets Forvaltning i dets Helhed eller, som Apostelen Paulus kort og kraftig udtrykker det: «at forestaa et hus», er en gift Kvindes ufravigelige Pligt. Ingen høj Sjælsbegavelse, ingen Dyrken af de skjønne Kunster eller litterære Studier kan tjene henne som Undskyldning for Forsømmelsen av denne Pligt.»

Det var altså verre før, som alle veit, men det er ingen grunn til å gi opp kampen.

Gratulerer med dagen!

Inge Hjertaas
Hagavik

Tillegg frå redaksjonen: Boka har undertittelen «Hemmeligheden ved et lykkeligt Ægteskap», og kan leses digitalt i nasjonalbibliotekets arkiver.

Les meir om

Lokal Lesarinnlegg