Ankar til Høgsterett

Overflatesenteret AS og Jan Lepsøe sin strid om vegrett når nye høgder.

Kjetil Vasby Bruarøy
25. september 2009 - 13:06

Fredag 18. september vann Overflatesenteret AS ankesaka mot nabo Jan Lepsøe (les relatert sak under). No vil advokatane til Lepsøe anka dommen i lagmannsretten til Høgsterett.

- Vi var i møte hos advokatformaet Harris i dag, og dei er fast bestemte på at dette er slett arbeid, så vi ankar saka, seier Ann-Elin Lepsøe Berge.

Det er advokat Pål Magne Bakka som fører saka for Lepsøe.

- Det er med andre ord ikkje sikkert at denne dommen blir rettskraftig, seier Berge.

- Dette står dei jo fritt til å prøva på, men no blir det spennande å sjå om dei får anka opp for Høgsterett, er Bjørn Orrebakken frå Overfletsenteret AS sin kommentar.

Det er advokat Per Ludvig Erland som fører Overflatesenteret AS si sak.


Les meir om

Næringsliv