Espen Aspenes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Espen Aspenes. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Arbeidsplasser og verdiskaping

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden Frp vil fortsette det gode arbeidet med en aktiv næringspolitikk.

Kjetil Vasby Bruarøy
16. august 2019 - 14:44

Bjørnafjorden Frp vil fortsette det gode arbeidet som er i gang med å utvikle Lyseparken og Samnøy Industriområde. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil vi legge til rette for nye arbeidsplasser i Bjørnafjorden – og redusere behovet for pendling.

Lyseparken – Endalausmarka vil vi utvikle til bergenregionens beste næringsområde.

Det er enorme dimensjoner over Lyseparken, hvor inntil 500 mål skal utvikles til næringsareal. Her vil man ha mulighet til å få kompetansearbeidsplasser innen ei rekke næringer, blant annet innen industri, helse, teknologi, data, næringsmiddel, utdanning osv.

Ferdig utviklet, frem mot 2050, vil Lyseparken kunne ha opp mot 12.500 arbeidsplasser og opp mot 700.000 m2 bruksareal. I første fase frem mot 2030, snakker vi gjerne om 2000-4000 arbeidsplasser.

Lyseparken har også en historie som går bakover i tid, Os kommune med Frp i spissen har i perioden fra 2004 – 2010 kjøpt opp over 700 mål i dette området, der mesteparten nå er i ferd med å bli transformert til næringsareal.

Samnøy Industriområde, på Fusa-siden av Bjørnafjorden kommune, er også et enormt næringsområde hvor ca. 140 mål blir næringsareal inkludert tømmer/dypvannskai med lengde på inntil 120 meter.

Området her egner seg også spesielt godt til marin og maritim næring. Arealene på Samnøy er som et kinderegg, man kan utvikle en skikkelig dypvannskai som kan håndtere tømmer, man kan få attraktive marine og maritime næringsarealer til sjø, og store arealer til annen type landbasert næring. Her sikrer man store arealer for utvikling av fremtidig næringsvirksomhet.

Med disse to enorme næringsarealene er Bjørnafjorden kommune godt skodd for å ta sin del av fremtidige arbeidsplasser i regionen.

Det vil koste store summer å ferdigutviklet dette, og ulike strategier må utarbeides, den største verdiøkningen vil kommunen ha jo lengre man har ressurser til å være med i utviklingen av områdene.

Kanskje bør man få inn noen «bjellesauer/fyrtårn» for å komme fra planer til faktisk aktivitet og arbeidsplasser. Kanskje skal man inngå strategisk samarbeid med stor nasjonale utviklingsaktører. Kanskje skal man selge ut delområder i tidlig fase.

Mulighetene og veivalgene er mange.

Den aller viktigste egenskapen kommunen bør ha, etter mitt syn, er endringsvillighet i takt med endrede behov for næringer i disse områdene. Det som er gode næringer i dag er kanskje ikke gode næringer i 2050, og da er det viktig å ha endringsvillighet til å tilby det som i fremtiden er de gode næringene.

Bjørnafjorden Frp, vil være med å styre og tilrettelegge denne utviklingen.

Stem FrP lokalt – for verdiskaping og arbeid.

Espen Aspenes
3. kandidat, Bjørnafjorden Frp