E39 Hordfast

bilde-midtsiden

«Fergefri» kan bli teknologisk utdatert

29. juni 2019

Uavhengig ekspertutvalg la torsdag frem rapport for samferdselsministeren.

bilde-midtsiden

Statleg plan sendt til departementet i dag

25. mars 2019

– Prosjektet vil endra samferdsle for alltid, seier vegdirektør Moe Gustavsen.

bilde-midtsiden

– Vestland Venstre har snudd i Hordfast-saka

04. februar 2019

Glenn Erik Haugland krona brumotstand-verket etter hard kamp på fylkesårsmøtet i Vestland Venstre.

bilde-midtsiden

Tar utvida grunnundersøkingar

23. januar 2019

Dei siste vekene har dette 104 meter lange boreskipet ruva i Bjørnafjorden.

bilde-midtsiden

Er toget gått?

22. januar 2019

Lesarinnlegg: Hver gang denne beskjeden kommer må flertallet av politikerne i Os svelge en kamel.

bilde-midtsiden

Dale på turné i Os

15. januar 2019

Samferdsleministeren starta med Hordfast, og held fram med å besøka Os vgs og Svegatjørn-Rådal-prosjektet.

bilde-midtsiden

Trøbbel med nye ferjer på Halhjem-Sandvikvåg

03. januar 2019

Tysdag 1. januar var første dag med Autopass. Same dag overtok Torghatten etter Fjord1, men med innleigde ferjer.

bilde-midtsiden

Osinger, må vi ha bru over Bjørnafjorden?

22. november 2018

Lesarinnlegg: Det er vår livsnerve for videre vekst i framtiden vi diskuterer.

bilde-midtsiden

Kva meiner Tysnes om bru over Bjørnafjorden?

19. november 2018

Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe (H) om Hordfast og kvifor tysnesingane ser ut til å vera samla om bru over Bjørnafjorden. 

bilde-midtsiden

Spørsmål og svar om bru over Bjørnafjorden

13. november 2018

Møtet om bru over Bjørnafjorden blei delvis god PR for bru. Men arrangøren har kanskje eit ess i ermet.

bilde-midtsiden

Skal teikna fire ulike brualternativ

09. november 2018

Hordfast: Eit stort team av ingeniørar startar ny utgreiing i november. 

bilde-midtsiden

Nytt folkemøte om bru over Bjørnafjorden

08. november 2018

Desse skal halda innlegg under folkemøtet i Øyane måndag.

bilde-midtsiden

Hordfast: Høgre diskuterte misnøye med Frp

25. september 2018

Søviknes fekk halve Høgre til å endra standpunkt, men ingen var nøgde med snuoperasjonen. Sett vekk frå ein sarkastisk opposisjon.

bilde-midtsiden

Hvorfor vingler FrP?

25. september 2018

Lesarinnlegg: Det reiser seg noen spørsmål etter Frp sin kuvending i bompengesaken.

bilde-midtsiden

Hordfast: Frp snur i sak om førehandsinnkreving

25. september 2018

– Søviknes markerer seg i sitt ordfører-comeback, skriv NRK.

bilde-midtsiden

Stem Frp og Høgre for meir bompengar

12. september 2018

Lesarinnlegg: Vil du betala over 15.000 kroner for eit naturinngrep, ei kostnadsbombe som fører til auka utslepp?

bilde-midtsiden

17 firma vil utgreia bru over Bjørnafjorden

29. juni 2018

E39 Stord - Os: 40 deltakarar frå 17 firma deltok på tilbodskonferansen for konseptutgreiing for kryssing av Bjørnafjorden.

bilde-midtsiden

Kvar skal brua landa og gangvegen gå?

22. mai 2018

E39 Stord-Os: Kommunestyret har gjort vedtak om uttale til vegvesenet si siste høyring.

bilde-midtsiden

Inga massetransport på Lepsøyvegen

19. april 2018

E39 Hordfast • Statens Vegvesen gjekk langt i lova at tung- og massetransport ikkje skal nytta Lepsøyvegen.

bilde-midtsiden

Kor skal gang- og sykkelvegen gå?

18. april 2018

E39 Hordfast • Vegvesenet lanserer tre alternativ. Kommunen meiner løysingane på optimaliserast for å redusera konfliktgraden.

bilde-midtsiden

– Kan ikkje stola på Frp

11. april 2018

Jakob Enerhaug (KrF) til angrep på Frp då aksjekjøp i Hordfast AS blei diskutert i kommunestyret.