E39 Svegatjørn-Rådal

bilde-midtsiden

Kan koma opp i juni

13. april 2016

Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma i fylkestinget i juni, men først må ein utgreia spleiselag på 61 millioner kroner.

bilde-midtsiden

Kan legevakt og brannvesenet stå fast i ferjekø?

26. mars 2016

Frå 2. mai skal ferjekø frå Halhjem og Hatvik møtast i Os sentrum - fem gongar for dagen. Kva tenkjer brannsjefen om det?

bilde-midtsiden

1500 ekstra bilar per dag

16. mars 2016

Stenger nordgåande felt: Frå mai skal denne trafikken gjennom Os sentrum. Kor tid treff den trafikken frå Hatvik?

bilde-midtsiden

Snart blir dette forbode

16. mars 2016

Når ferjetrafikken frå Halhjem skal via Os får vi endeleg ny trafikkregel ved Lundehjørnet.

bilde-midtsiden

Signerte avtale med Veidekke

15. mars 2016

Over hundre vegbyggarar pendlar til Os i samband med E39 Svegatjørn-Rådal. Mange av desse vil no reisa med Os Taxi til og frå Flesland.

bilde-midtsiden

Her ser du første E39-salve ved Svegatjørn

23. februar 2016

Rett før klokka 16 i dag blei dei første 20 hola i Skogafjellstunnelen sprengt ut.

bilde-midtsiden

Neste steg: kulvert

23. februar 2016

Omkøyringsvegen i krysset mellom Industrivegen og Ulvenvegen er opna. No skal det gravast tunell for gåande under det komande nye krysset.

bilde-midtsiden

Nødvendig infrastruktur til Lyseparken

22. februar 2016

Lesarinnlegg: Ny fylkesvei mellom eksisterende og nye boligområder, med gang- og sykkesti, er nødvendig for Lyseparken.

bilde-midtsiden

Siktar seg inn på første salve

18. februar 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Snart blir det to smell for dagen i Skogafjellet, men kva hol kjem først, vegen til by'n eller vegen til Os?

bilde-midtsiden

Bjørke fekk sjå behovet for ny fylkesveg

17. februar 2016

Åsen - Helleskaret: Senterpartiet i Os tok i dag leiar for samferdsleutvalet i Hordaland, Nils T. Bjørke, på omvising i Lysefjorden.

bilde-midtsiden

Hengar velta ved Endelausemarka

04. februar 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Henger velta ved innkøyringa på anleggsvegen til Endelausmarka, noko som førte til utslepp i Sjøbøelva.

bilde-midtsiden

Lading medan ein køyrer på nye E39?

02. februar 2016

Vegvesenet ser på moglegheitene for å å lada køyretøy medan dei køyrer. Nye E39 gjennom Os kan bli pilotstrekning.

bilde-midtsiden

Må venta med tunelldrivinga

26. januar 2016

Ròte fjell og frost har skapt forseinkingar ved Svegatjørn.

bilde-midtsiden

På omvising i Endelausmarka

22. januar 2016

VIDEO: Bli med på ein køyretur inn til den komande E39-traseen og sjå arbeid i idyllisk vinterlandskap.

bilde-midtsiden

Korleis var vasskvaliteten?

09. januar 2016

I neste veke er Svegatjørn ferdig tømt. – Vi har berre hatt eitt stopp, fortel Kari Bremnes frå Statens vegvesen.

bilde-midtsiden

– Ser dårleg ut med avklaring

25. desember 2015

Å få realisert ny fylkesveg mellom Åsen og Helleskaret er framleis ikkje avklart.

bilde-midtsiden

Siste slurk av Svegatjørn

24. desember 2015

Sjå bildeserie frå det nesten ferdigtappa vatnet ved inngangen til ny E39 mellom Os og Bergen.

bilde-midtsiden

– Lyseparken treng eit robust Osøyro

24. desember 2015

Fredrik Seliussen meiner at ei robust Osøyro er ein føresetnad for Lyseparken.

bilde-midtsiden

Realitets-testar Lyseparken

11. desember 2015

Har fokusert meir på infrastruktur enn konsept. – Dette må vera på plass før vi kan diskutera innhaldet, seier Fredrik Seliussen.

bilde-midtsiden

Tar E39-måling med drone

08. desember 2015

To firma frå Bergen skal henta måledata frå Svegatjørn-Rådal til Statens vegvesen.

bilde-midtsiden

Webkamera: Følg byggeprosessen ved Svegatjørn

04. desember 2015

Midtsiden har fått installert eit webkamera i Industrivegen som følgjer bygginga ved Svegatjørn i samband med ny E39 til Rådal.