E39 Svegatjørn-Rådal

bilde-midtsiden

– Det blir dirigering

27. april 2016

Vegvesenet innfrir nærmast alle ønskja frå foreldreutvalet ved Os barneskule i samband med omkøyring frå Halhjem om Os sentrum.

bilde-midtsiden

Stengjer tursti

27. april 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Vegvesenet stengjer populær tursti langs Ulvenvatnet frå 2. mai.

bilde-midtsiden

Er skulevegen trygg når E39 skal nedom Os?

27. april 2016

Frå måndag skal ferjetrafikken sendast om Os sentrum. No har FAU ved Os barneskule servert ønskjeliste til vegvesenet.

bilde-midtsiden

Sår tvil om Åsen - Helleskaret

26. april 2016

Fylkesrådmannen sår i eit notat tvil om det er eit poeng å byggje ut fylkesvegen mellom Åsen-Helleskaret samstundes med E39. – SVV ser ikkje dei...

bilde-midtsiden

Kan koma opp i juni

13. april 2016

Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma i fylkestinget i juni, men først må ein utgreia spleiselag på 61 millioner kroner.

bilde-midtsiden

Kan legevakt og brannvesenet stå fast i ferjekø?

26. mars 2016

Frå 2. mai skal ferjekø frå Halhjem og Hatvik møtast i Os sentrum - fem gongar for dagen. Kva tenkjer brannsjefen om det?

bilde-midtsiden

1500 ekstra bilar per dag

16. mars 2016

Stenger nordgåande felt: Frå mai skal denne trafikken gjennom Os sentrum. Kor tid treff den trafikken frå Hatvik?

bilde-midtsiden

Snart blir dette forbode

16. mars 2016

Når ferjetrafikken frå Halhjem skal via Os får vi endeleg ny trafikkregel ved Lundehjørnet.

bilde-midtsiden

Signerte avtale med Veidekke

15. mars 2016

Over hundre vegbyggarar pendlar til Os i samband med E39 Svegatjørn-Rådal. Mange av desse vil no reisa med Os Taxi til og frå Flesland.

bilde-midtsiden

Her ser du første E39-salve ved Svegatjørn

23. februar 2016

Rett før klokka 16 i dag blei dei første 20 hola i Skogafjellstunnelen sprengt ut.

bilde-midtsiden

Neste steg: kulvert

23. februar 2016

Omkøyringsvegen i krysset mellom Industrivegen og Ulvenvegen er opna. No skal det gravast tunell for gåande under det komande nye krysset.

bilde-midtsiden

Nødvendig infrastruktur til Lyseparken

22. februar 2016

Lesarinnlegg: Ny fylkesvei mellom eksisterende og nye boligområder, med gang- og sykkesti, er nødvendig for Lyseparken.

bilde-midtsiden

Siktar seg inn på første salve

18. februar 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Snart blir det to smell for dagen i Skogafjellet, men kva hol kjem først, vegen til by'n eller vegen til Os?

bilde-midtsiden

Bjørke fekk sjå behovet for ny fylkesveg

17. februar 2016

Åsen - Helleskaret: Senterpartiet i Os tok i dag leiar for samferdsleutvalet i Hordaland, Nils T. Bjørke, på omvising i Lysefjorden.

bilde-midtsiden

Hengar velta ved Endelausemarka

04. februar 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Henger velta ved innkøyringa på anleggsvegen til Endelausmarka, noko som førte til utslepp i Sjøbøelva.

bilde-midtsiden

Lading medan ein køyrer på nye E39?

02. februar 2016

Vegvesenet ser på moglegheitene for å å lada køyretøy medan dei køyrer. Nye E39 gjennom Os kan bli pilotstrekning.

bilde-midtsiden

Må venta med tunelldrivinga

26. januar 2016

Ròte fjell og frost har skapt forseinkingar ved Svegatjørn.

bilde-midtsiden

På omvising i Endelausmarka

22. januar 2016

VIDEO: Bli med på ein køyretur inn til den komande E39-traseen og sjå arbeid i idyllisk vinterlandskap.

bilde-midtsiden

Korleis var vasskvaliteten?

09. januar 2016

I neste veke er Svegatjørn ferdig tømt. – Vi har berre hatt eitt stopp, fortel Kari Bremnes frå Statens vegvesen.

bilde-midtsiden

– Ser dårleg ut med avklaring

25. desember 2015

Å få realisert ny fylkesveg mellom Åsen og Helleskaret er framleis ikkje avklart.

bilde-midtsiden

Siste slurk av Svegatjørn

24. desember 2015

Sjå bildeserie frå det nesten ferdigtappa vatnet ved inngangen til ny E39 mellom Os og Bergen.