E39 Svegatjørn-Rådal

bilde-midtsiden

God framdrift langs E39

16. juni 2016

Røyrlegginga som gjer at E39 mellom Svegatjørn og Ulvenvatnet er ope berre i eit køyrefelt går etter planen.

bilde-midtsiden

No blir det veg i Lysefjorden

15. juni 2016

Eit samrøystes fylkesting stemte i dag ja til finansieringsløysinga for Åsen-Helleskaret.

bilde-midtsiden

Elevar besøkte Lyseparken med eigne idear

09. juni 2016

VIDEO: – Dette er relevant, seier Fredrik Seliussen då han fekk sjå korleis elevane vil forma det som kan bli deira nye arbeidsplass.

bilde-midtsiden

Åsen-Helleskaret gjennom første nålauge

02. juni 2016

Fylkesvegarmen mellom Åsen og Helleskaret einstemmig vedtatt i utval for miljø og samferdsel i fylkeskommunen.

bilde-midtsiden

Lyseparken og Lyshorntunnelen tar form

01. juni 2016

Flyfoto og bildeserie, E39 Svegatjørn-Rådal: Sånn ser det ut i Endelausmarka etter 8 månadar med jobbing.

bilde-midtsiden

Lager bru over Lyseklostervegen

01. juni 2016

I førre veke kom kranen på plass, men det blir inga stenging av fv 163 Lyseklostervegen før fellesferien er over.

bilde-midtsiden

– Køyrer for fort og motsett veg på E39

26. mai 2016

Politiet lover å kontrollera trafikken ved Svegatjørn, der ikkje alle tar omsyn til vegarbeidet eller at eine feltet er stengt.

bilde-midtsiden

Vil forskottera fylkesveg

19. mai 2016

Os kommunestyre sa ja til å forskuttera 2/3 av kostnadane med fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret.

bilde-midtsiden

Skal legga 90.000 tonn asfalt

14. mai 2016

Lemminkäinen Norge fekk kjempekontrakt på E39 Svegatjørn-Rådal.

bilde-midtsiden

Kan Åsen-Helleskaret løysast på ein annan måte?

11. mai 2016

Ein av dei større, komande utbyggarane i Åsen er positiv til initiativet frå kommunen, men meiner andre modellar bør vurderast.

bilde-midtsiden

Vil legga ut for Åsen-Helleskaret

10. mai 2016

Søviknes med forslag til finansiering av ny fylkesveg i Lysefjorden.

bilde-midtsiden

Har nådd ny milepæl

03. mai 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: 150 000 kubikk med massar er flytta på i Endelausemarka i løpet av to månadar. Onsdag går første salven på Lyshorntunellen...

bilde-midtsiden

Til høgre ut av sentrum

02. mai 2016

Frå natt til måndag er det forbode å svinga til venstre når du skal på Byvegen frå Øyro.

bilde-midtsiden

På plass ved gangfelta

02. mai 2016

Ved midnatt stengte E39 retning nord, måndag morgon var to trafikkbetjentar på plass i Mobergsbakken.

bilde-midtsiden

No er E39 stengt retning nord

02. mai 2016

Veidekke og Vassbakk & Stol stilte presis ved midnatt. No går trafikken frå Halhjem via Os sentrum mot Bergen.

bilde-midtsiden

Einvegstrafikk på E39 i Os

30. april 2016

Lesarinnlegg frå vegvesenet: Å stenga retning nord er heilt klart den løysinga som totalt sett vil gje minst ulempe for trafikantane.

bilde-midtsiden

– Det blir dirigering

27. april 2016

Vegvesenet innfrir nærmast alle ønskja frå foreldreutvalet ved Os barneskule i samband med omkøyring frå Halhjem om Os sentrum.

bilde-midtsiden

Stengjer tursti

27. april 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Vegvesenet stengjer populær tursti langs Ulvenvatnet frå 2. mai.

bilde-midtsiden

Er skulevegen trygg når E39 skal nedom Os?

27. april 2016

Frå måndag skal ferjetrafikken sendast om Os sentrum. No har FAU ved Os barneskule servert ønskjeliste til vegvesenet.

bilde-midtsiden

Sår tvil om Åsen - Helleskaret

26. april 2016

Fylkesrådmannen sår i eit notat tvil om det er eit poeng å byggje ut fylkesvegen mellom Åsen-Helleskaret samstundes med E39. – SVV ser ikkje dei...

bilde-midtsiden

Kan koma opp i juni

13. april 2016

Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma i fylkestinget i juni, men først må ein utgreia spleiselag på 61 millioner kroner.