E39 Svegatjørn-Rådal

bilde-midtsiden

Kan Åsen-Helleskaret løysast på ein annan måte?

11. mai 2016

Ein av dei større, komande utbyggarane i Åsen er positiv til initiativet frå kommunen, men meiner andre modellar bør vurderast.

bilde-midtsiden

Vil legga ut for Åsen-Helleskaret

10. mai 2016

Søviknes med forslag til finansiering av ny fylkesveg i Lysefjorden.

bilde-midtsiden

Har nådd ny milepæl

03. mai 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: 150 000 kubikk med massar er flytta på i Endelausemarka i løpet av to månadar. Onsdag går første salven på Lyshorntunellen...

bilde-midtsiden

Til høgre ut av sentrum

02. mai 2016

Frå natt til måndag er det forbode å svinga til venstre når du skal på Byvegen frå Øyro.

bilde-midtsiden

På plass ved gangfelta

02. mai 2016

Ved midnatt stengte E39 retning nord, måndag morgon var to trafikkbetjentar på plass i Mobergsbakken.

bilde-midtsiden

No er E39 stengt retning nord

02. mai 2016

Veidekke og Vassbakk & Stol stilte presis ved midnatt. No går trafikken frå Halhjem via Os sentrum mot Bergen.

bilde-midtsiden

Einvegstrafikk på E39 i Os

30. april 2016

Lesarinnlegg frå vegvesenet: Å stenga retning nord er heilt klart den løysinga som totalt sett vil gje minst ulempe for trafikantane.

bilde-midtsiden

– Det blir dirigering

27. april 2016

Vegvesenet innfrir nærmast alle ønskja frå foreldreutvalet ved Os barneskule i samband med omkøyring frå Halhjem om Os sentrum.

bilde-midtsiden

Stengjer tursti

27. april 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Vegvesenet stengjer populær tursti langs Ulvenvatnet frå 2. mai.

bilde-midtsiden

Er skulevegen trygg når E39 skal nedom Os?

27. april 2016

Frå måndag skal ferjetrafikken sendast om Os sentrum. No har FAU ved Os barneskule servert ønskjeliste til vegvesenet.

bilde-midtsiden

Sår tvil om Åsen - Helleskaret

26. april 2016

Fylkesrådmannen sår i eit notat tvil om det er eit poeng å byggje ut fylkesvegen mellom Åsen-Helleskaret samstundes med E39. – SVV ser ikkje dei...

bilde-midtsiden

Kan koma opp i juni

13. april 2016

Fylkesvegen mellom Åsen og Helleskaret kan koma i fylkestinget i juni, men først må ein utgreia spleiselag på 61 millioner kroner.

bilde-midtsiden

Kan legevakt og brannvesenet stå fast i ferjekø?

26. mars 2016

Frå 2. mai skal ferjekø frå Halhjem og Hatvik møtast i Os sentrum - fem gongar for dagen. Kva tenkjer brannsjefen om det?

bilde-midtsiden

1500 ekstra bilar per dag

16. mars 2016

Stenger nordgåande felt: Frå mai skal denne trafikken gjennom Os sentrum. Kor tid treff den trafikken frå Hatvik?

bilde-midtsiden

Snart blir dette forbode

16. mars 2016

Når ferjetrafikken frå Halhjem skal via Os får vi endeleg ny trafikkregel ved Lundehjørnet.

bilde-midtsiden

Signerte avtale med Veidekke

15. mars 2016

Over hundre vegbyggarar pendlar til Os i samband med E39 Svegatjørn-Rådal. Mange av desse vil no reisa med Os Taxi til og frå Flesland.

bilde-midtsiden

Her ser du første E39-salve ved Svegatjørn

23. februar 2016

Rett før klokka 16 i dag blei dei første 20 hola i Skogafjellstunnelen sprengt ut.

bilde-midtsiden

Neste steg: kulvert

23. februar 2016

Omkøyringsvegen i krysset mellom Industrivegen og Ulvenvegen er opna. No skal det gravast tunell for gåande under det komande nye krysset.

bilde-midtsiden

Nødvendig infrastruktur til Lyseparken

22. februar 2016

Lesarinnlegg: Ny fylkesvei mellom eksisterende og nye boligområder, med gang- og sykkesti, er nødvendig for Lyseparken.

bilde-midtsiden

Siktar seg inn på første salve

18. februar 2016

E39 Svegatjørn-Rådal: Snart blir det to smell for dagen i Skogafjellet, men kva hol kjem først, vegen til by'n eller vegen til Os?

bilde-midtsiden

Bjørke fekk sjå behovet for ny fylkesveg

17. februar 2016

Åsen - Helleskaret: Senterpartiet i Os tok i dag leiar for samferdsleutvalet i Hordaland, Nils T. Bjørke, på omvising i Lysefjorden.