Thorstein Skårnes, her saman med Siv Jensen, fortel om noko av det Hordaland Frp no sender inn til sentralstyret. (Privat foto)
Thorstein Skårnes, her saman med Siv Jensen, fortel om noko av det Hordaland Frp no sender inn til sentralstyret. (Privat foto)

Ber om en milliard til vei - og vil selge NRK

Lesarinnlegg: Her er noen av resolusjonene fra Hordaland Frp sitt årsmøte.

Kjetil Vasby Bruarøy
13. februar 2018 - 11:01

Gleden ved politisk aktivitet er muligheten til å sette dagsorden og skape positive endringer for folk flest.

I helgen har Hordaland Frp, ledet av Gustav Bahus fra Os, gjennomført årsmøte og sendt gjennom flere gode resolusjoner både på fylkesnivå og til stortingsgruppen. Personlig var jeg heldig nok til å stille på søndagen, og bidra til å få gjennom flere gode resolusjoner.

Noen av dem vil jeg derfor gjerne få presentere her:

Hordaland Frp vil ha en ekstraordinær milliard til fylkesveiene i Hordaland.
Det er et sterkt behov for oppgradering av standarden på eksisterende veier i fylket og å byge nye, ikke bare riks- og europaveier, men vel så mye fylkes- og kommunale veier. Årsmøtet i Hordaland Frp ber med bakgrunn i dette om en ekstraordinær milliard til fylkesveiene i Hordaland over en fireårsperiode for å kunne få en standard på våre fylkesveier som er nærmere det nasjonale gjennomsnittet.

Trygghet for norske veteraner og deres pårørende.
Etter endt tjeneste som soldat i internasjonale operasjoner for Norge vil mange av de som kommer hjem, etter noe tid utvikle psykiske senskader. Hordaland Frp mener derfor det innen NAV systemet må opprettes en ordning rettet mot soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. Uføretrygden for disse det gjelder bør omgjøres til reell soldatskadepensjon. Ved en slik omgjøring fra uføretrygd til pensjon oppnås at disse kan fungere som en ressurs for samfunnet uten å miste sitt økonomiske sikkerhetsnett. Ikke minst for deres familie er dette viktig. Hordaland FrP ønsker også at dagens ordning med 12 måneder arbeidsgiveransvar fra Forsvaret må utvides betydelig, da mange veteraner bruker lengre tid på å utvikle psykiske symptomer.

På tide å privatisere NRK
NRK koster norske skattebetalere over 5,5 milliarder kroner årlig. Totalt stimuleres norsk medieproduksjon med 7,6 milliarder skattekroner hvert eneste år. Av disse midlene går nærmere tre av fire kroner til NRK: Konsekvensen av dette er et skjevt mediemarked, basert på differensierte rammevilkår, og der en aktør plasseres i en særstilling. Hordaland FrP har derfor sendt over en resolusjon til stortingsgruppen med følgende to punkt:
• NRK selges til private aktører og således likestilles med andre medieaktører i dag.
• Produksjon og visning av allmennkringkastingsinnhold anerkjennes som kjøp av en offentlig tjeneste. Dette finansieres primært gjennom indirekte økonomiske incentivordninger. Sekundært gjennom normale anbudsprosedyrer.

Det kom også flere gode resolusjoner frem, blant annet i form av forslag om kutt i sykelønnen, og likestille denne med andre typer trygdeytelser som arbeidsledighetstrygd og uføretrygd. Stopp i bistand til land som ikke tar imot egne borgere og styrking av tilbudet av hurtiggående båtruter rundt Bergen med mer.

Fremskrittspartiet i Os skal fortsette å jobbe for at du som innbygger i Hordaland skal få utbedret veinettet i fylket, samtidig som det skal satses på nye veier. Vi skal fortsette å være det partiet som ønsker å satse mest på samferdsel og trygge og gode veier på alle nivå. Partiet skal være et forsvarsparti, som tar vare på norske veteraner og gir dem trygghet om en sikker hjemkomst. Vi skal sikre et mediemangfold, og at skattepengene våre benyttes på en mest mulig fornuftig måte, slik at du som skatteyter kan sitte igjen med mest mulig av den inntekten du selv skaper.

Hvis du ønsker å være på lag med oss, er du hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Thorstein Skårnes, Os Frp