Bru mellom Øyane og Reksteren. (Ill.: SVV)
Bru mellom Øyane og Reksteren. (Ill.: SVV)

Bjørnefjordsbrua vert truleg ikkje bygd

Lesarinnlegg: 15 vegprosjekt i fare.

Kjetil Vasby Bruarøy
17. august 2017 - 9:07

I VG 15. august kan vi lese frå ein rapport, utarbeidd av Oslo Economies, at 15 vegprosjekt i regjeringa sin prestisjeplan ikkje vert realisert viss kostnadsramma på 1064 milliardar skal overhaldast.

Dei fleste prosjekta er på Vestlandet, herunder E39 Ådland – Svegatjørn (Stord-Bergen), Ålesund –Molde, E134 Vågsli – Røldal m/fleire.

Når Austlandet har fått sine intercitytog og Solvik-Olsen har fått 4-felts motorveg frå Oslo til Stavanger, då kan folk i Øyane og på Reksteren sova trygt. Det er ikkje meir pengar att.

Men er vi tent med ei regjering som ...

• brukar nær ein halv milliard (500 millionar kr,) på planlegging av ei bru som ikkje vert bygd, samstundes som dei ikkje har pengar til lys i tunellane?

• i revidert budsjett «stel» 50 millionar frå prosjektmidlane til E16 ?

• har eit underskot i statskassen på 26 milliardar i første halvår?

Svaret er nei, og då må denne regjeringa skiftast ut.

OS SENTERPARTI
Jan Gaassand