Erik Vangsnes og Lisbeth Axelsen. (Foto: Andris Hamre og Kjetil Vasby Bruarøy)

Blir kultursjef i Bjørnafjorden kommune

Ein av desse er no tildelt stillinga som sjef når Os og Fusa slår seg saman.

Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Arbeidet med å laga ein ny organisasjon til komande Bjørnafjorden kommune held fram. Fleire leiarar er bestemt, og denne veka blei nok eit namn offentleggjort:

«No er det klart at Erik Vangsnes er tilsett som einingsleiar Kultur i Bjørnafjorden kommune» skriv bjornafjordenkommune.no.

Erik Vangsnes er opprinneleg frå Os, og jobba i kulturavdelinga i Os kommune frå slutten på 80-talet til han i 1994 blei tilsett i Fusa. Der har han vore leiar sidan 1999.

I 2015 fekk han kulturpris av Fusa kommune for sitt engasjement i jobben - og som privatperson.

Kultursjef i Os, Lisbeth Axelsen, var varaordførar (H) før ho hausten 2008 overtok etter Åsmund Lien, som var vikar i stillinga etter at Karl Ole Midtbø blei kommunalsjef. Midtsiden har ikkje lykkast med å få tak i Axelsen onsdag morgon, og kjenner ikkje til kva rolle ho vil ha i ny kultureining.

Fleire leiarar

Kultur høyrer til under kommunalområdet Samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. Kommunalsjef Aina Tjosås har gjennomført innplasseringssamtale saman med ekstern konsulent, personalsjef/-rådgjevar og to tillitsvalde (ein frå Fusa og ein frå Os).

Tjosås held fram som kommunalsjef for samfunnsutvikling etter kommunesamanslåinga, og det er bestemt fleire leiarar i hennar organisasjon.

Plan: Tina Sinclair
Bygg: Dag Søfteland
Byggesak: Renate Halstensen
Kart og oppmåling: Torbjørn Steffensen
Prosjekt: Halvor Hanevik
Samferdsle: Agnete Haugland
Landbruk: Øystein Svalheim

Kven som blir brannsjef og kven som blir næringssjef er førebels ikkje bestemt.

Fleire saker