Bodrunde på 7 av 10 tomannsbustadar

Høgare fart og færre bustadar å velja mellom.

Espen Hjertholm. (Foto: Privatmegleren)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 21. feb. 2021 09:03

«Marknaden i Os» var ei fast spalte på Midtsiden frå oktober 2017 til ut 2020, skriven av eigedomsmeklar Espen Hjertholm. No er denne delt i to. Statistikken ser du i eiga sak - i teksten under ser Hjertholm bak tala og fortel om status og utval i dag - og kva som er venta av perioden som kjem.

I januar hadde mengda annonsar på Finn.no knapt bikka 60, og det blei lagt ut færre nye annonsar for sal enn det vart selt.

På same tid i fjor låg mengda annonsar på kring 95 i Bjørnafjorden kommune, men ved inngangen i februar i år ligg talet på 61 stk.

Nybygg-pause påverka utvalet av brukte hus

Nokre nybyggprosjekter blei satt på pause i 2020, og fleire av kjøparane på prosjekta har ein bustad som - etterkvart - skal seljast.

Dette, kombinert med fleire som får klarsignal frå banken til å kjøpa før dei treng å selja, pluss nokre passive bustadsskiftarar, kan vera grunnen til at marknaden opplever eit uvanleg lågt tilbod som no driv prisane opp.

I snitt gjekk 21 prosent av bustadane over prisantyding i 2020. I januar 2021 vart 46 prosent selt til over prisantyding.

Bestseljar: Ferdig oppussa tomannsbustad

Av desse var det tomannsbustadane som gjekk oftast over etterspurt pris med 67 prosent. Tomannsbustadane som blei selt i jaunar hadde byggeår mellom 2006 og 2018.

Fleire er villige til å betale meir for bustadar som ein ikkje treng å gjera noko med, og mange huseigarar brukar penger på modernisering av eigen bustad.

Med låg rente kan ein pussa opp, refinansiera og sitja betre i det om ein vert einig med banken sin om nedbetaling.

Dagens utval og marknad

I skrivande stund ligg dette for sal på Finn i Bjørnafjorden kommune:

  • 34 einebustadar
  • 8 tomannsbustadar
  • 24 rekkjehus
  • 90 leilegheiter

... i til saman 61 annonsar.

Det er 35 annonsar færre annonsar enn på same tid i fjor. 2 av dei 61 er allereie selt.

Mengda brukte bustadar på Finn på same tid i fjor låg på 71, i år ligg det på 37.

Det er 7 færre einebustadar, 13 færre tomannsbustadar, 13 færre rekkehus og 6 færre leilegheitar enn på same tid som i fjor.

Renta held seg framleis låg, og fleire ønskjer å bruka overskotet av pengar i bustadskjøp/oppussing. Prisane i Os steig i 2020, og prisauka ser ut til å halda fram inn i 2021.

Prisane er utvilsamt høgare no enn førre år, og salstida har korta seg noko ned færre hus vært liggande over lengre periodar.

Stadig fleire frå andre kommunar dukkar opp på visningane på husa som ligg ute i Os, noko som har resultert i bodkrig fleire stadar. Det ligg an til ein vår med høgt tempo i eigedomsmarknaden.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Knappe 30 kr per veke
Teikna abonnement

Abonnementet blir fornya kvar 4. veke for kr 120 per månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.