Litt over klokka 15 kom det melding om brann i ein tørketrommel i Kuhnlevegen. (Ill.foto: KVB)

Brann i tørketrommel

Brannvesenet har rykka ut Kuhnlevegen.

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

Det er 110 Hordaland som melder dette på Twitter. 

Klokka 15.09 vert det meldt at brannvesenet er på staden. Det vert bekrefta røykutviking.

Klokka 15.14 melder 110 Hordaland at det har vore opne flammar, men dette er handtert av røykdykkarar. 

 

Fleire saker