Politiet har oppretta sak etter eit branntillaup ved ein barnehage i helga. (Ill.foto: KVB) 
Politiet har oppretta sak etter eit branntillaup ved ein barnehage i helga. (Ill.foto: KVB) 

Branntillaup ved barnehage

Politiet opprettar sak etter branntillaup ved ein barnehage i Skeisbotnen. 

Kjetil Osablod Grønvigh
11. november 2019 - 10:27

Politioverbetjent ved Os lensmannskontor, Christine Grindstein, fortel at det laurdag kveld i 23-tida kom melding om eit branntillaup ved ein barnehage i Skeisbotnen.

– Vi fekk melding frå eit vitne som fann glør ved eit bord ved barnehagen. Meldar fekk sjølv sløkt glørne før patruljen kom til staden. 

Grindstein fortel at politiet har oppretta sak på tilhøvet. 

– Funn på staden tyder på at brannen var påsett, og vi vil gjerne ha inn tips om nokon har sett noko. 

Tok tre skilt

På fredag oppmoda politiet innbyggarane å bli flinkare å sjekka om bilen skulle vore EU-godkjent.

I helga vart tre bilar avskilta grunna manglande EU-godkjenning kan Grindstein opplysa. 

Laurdag formiddag vart 58 bilførar kontrollert i ein promillekontroll i Ulvenvegen. Samtlege fekk køyra vidare etter kontrollen. 

• Les òg: Haustens første pipebrann