Bygger (nesten) som før

Det blei starta færre byggeprosjekt i Os fjor enn i 2008, men dobbelt så mange som i 2007.

Kjetil Vasby Bruarøy
09. mars 2010 - 14:12

I 2009 blei det på landsbasis sett i gong bygging av 2.680.000 kvadratmeter bruksareal til bustad og 4.243 000 kvadratmeter til anna enn bustad. Dette tilsvarar ein nedgang frå 2008 på 20 og 24 prosent.

I Os blei det også starta færre prosjekt enn i 2008, frå 253 til 190 og frå 35.800 kvadratmeter til 28.500 kvadratmeter. Men det blei starta arbeid med rundt dobbelt så mange kvadratmeter som i 2007, 2006 og 2005.

Det blei også fullført fleire bustadar enn i 2007, men færre enn i 2008, 2006 og 2005, viser ferske tal for fjoråret frå ssb.no.

Statistikk for Os kommune:


Igangsatte boliger Fullførte boliger Bruksareal igangsatte boliger (m²) Bruksareal fullførte boliger (m²)
2005     
   104 113 13997 15367
2006     
   117 113 14988 14368
2007     
   106 80 14685 11953
2008     
   253 125 35789 17859
2009     
190 92 28480 13646


3. størst i fylket
I Hordaland er det berre Bergen og Askøy kommune som har høgare byggeaktivitet enn Os.

På Askøy starta dei bygging av 237 bustadar på til saman 39.700 kvadratmeter i fjor, i Bergen 682 bustadar på til saman 91.000 kvadratmeter.

 

Les meir om

Næringsliv