Bygger vegen ferdig

Vegen frå E39 til Sveo skal no byggast. Grunneigarar i området, som kan tena på den nye vegen, blir inviterte til å dela på rekninga.

Kjetil Vasby Bruarøy
03. juni 2010 - 7:32

I fjor vår byrja Os kommune brått å jobba med ny anleggsveg til Sveo. Årsaka var at kommunen hadde fått tilbod om gratis masser, men arbeidet var ikkje heilt koordinert frå administrasjonen så formannskapet stoppa dette om lag samstundes som det var slutt på gratis stein.

Området er regulert for ny veg, som blant anna kan fungera som omkjøringsveg når VA-anlegget langs eksisterande veg Jordmorsvingen-Sveo skal rehabiliterast.

Formannskapet gjekk tysdag inn for administrasjonen sitt forslag om å bygga ferdig vegen.

- Vi vil gjera det etter «Solstrand-modellen», slik vi nyleg gjorde i krysset mellom Hatvikvegen og Solstrandsvegen, der kommunen forskotterer, men grunneigarar som kan koma til å tena på tomtesal nær det utbetra området, er med på å ta rekninga når dei har fått realisert sine verdiar, seier ordførar Terje Søviknes.

Grunneigarar i Sveo, som etter at vegen er bygd kan få selt bustadtomter i området, får då ein pris per bueining som dei betalar til kommunen for den nye vegen.

Les meir om

Lokal Politikk Veg