Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Osinger, må vi ha bru over Bjørnafjorden?

22. november 2018

Lesarinnlegg: Det er vår livsnerve for videre vekst i framtiden vi diskuterer.

bilde-midtsiden

Ny læreplan, betre nynorskopplæring

21. november 2018

Debatt: No kan me få ein læreplan i norsk som sikrar at norske elevar lærer nynorsk skikkeleg.

bilde-midtsiden

Folkehelse, gjenbruk og like moglegheiter for alle

13. november 2018

Lesarinnlegg: Ein utlånssentral, eller eit utstyrsbibliotek, er rett og slett eit «kinderegg».

bilde-midtsiden

Til rådmannen i Os kommune

13. november 2018

Lesarinnlegg: Det er en sak på Nore Neset som irriterer meg så kraftig, at jeg bare må skrive til deg.

bilde-midtsiden

Ueinig med Hareide

11. oktober 2018

Lesarinnlegg: KrF bør søke ikkje-sosialistisk regjeringssamarbeid.

bilde-midtsiden

Kvifor ikkje tverrpolitisk semje om mat?

30. september 2018

Lesarinnlegg: Det er heilt ubergripelig at ikkje dei sjuke og eldre i kommunen vår skal få servert nylaga og tilpassa mat kvar dag.

bilde-midtsiden

Hvorfor vingler FrP?

25. september 2018

Lesarinnlegg: Det reiser seg noen spørsmål etter Frp sin kuvending i bompengesaken.

bilde-midtsiden

Parkering på Os

13. september 2018

Lesarinnlegg: Mange står hele arbeidsdagen på de beste plassene for kunder og andre brukere av sentrum.

bilde-midtsiden

Stem Frp og Høgre for meir bompengar

12. september 2018

Lesarinnlegg: Vil du betala over 15.000 kroner for eit naturinngrep, ei kostnadsbombe som fører til auka utslepp?

bilde-midtsiden

Dette spelet er ikkje demokratiet verdig

29. august 2018

Arbeiderpartiet svarer på innlegg av Frp.

bilde-midtsiden

– Et skuespill fra Ap og Sp

28. august 2018

Lesarinnlegg, regionsreformen: Hva er fakta for Hordaland sin del?

bilde-midtsiden

Krev at regionreforma blir avslutta

28. august 2018

Hordaland SV: Den havarerte samanslåinga av Finnmark og Troms syner at den såkalla regionsreforma er ein fiasko.

bilde-midtsiden

– Trafikksikkerheten på den ene siden er lik null

26. august 2018

Lesarinnlegg: Eldre med rullator går i veibanen etter fjerning av asfalt.

bilde-midtsiden

Ja til leksefri skule!

14. august 2018

Lesarinnlegg: Fleire skular prøver ut leksefri, med suksess. Vi vil at Bjørnafjorden skal bli blant dei.

bilde-midtsiden

Tørke, mattryggleik og jordvern

21. juli 2018

Lesarinnlegg: Tørkekrisa viser til fulle kvifor det er viktig å verna om matjorda vår, skriv Gisle Hesjedal.

bilde-midtsiden

Nynorskbrukarar som hatar Noreg

12. juli 2018

Lesarinnlegg: Mange vil ikkje skriva nynorsknamnet på landet vårt. Eg meiner folk som trur det er betre å heia på Norge enn å heia på Noreg har...

bilde-midtsiden

Rekruttering og menn i helse

27. juni 2018

Lesarinnlegg: Laila Marie Reiertsen gler seg over at Os tek del i rekrutteringsprogram for menn i helsefaget.

bilde-midtsiden

Skal du gifta deg i sommar?

24. juni 2018

Lesarinnlegg: Du har vel ikkje gløymt Skatteetaten før bryllaupet?

bilde-midtsiden

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk

31. mai 2018

Lesarinnlegg: Kommunar med nynorskskular bør nemna nynorsk i stillingsannonsen, meiner leiaren i Norsk Målungdom.

bilde-midtsiden

Leve hele livet i Os (og Bjørnafjorden)

26. mai 2018

Lesarinnlegg: Ernst Hoff (H) om matservering i den kommunale eldreomsorga.

bilde-midtsiden

Nasjonal lærernorm - men ikke i Os?

15. mai 2018

Lesarinnlegg: Utdanningsforbundet Os stiller seg undrende til formannskapet sitt vedtak.