Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

E39: Stadig bedre argument for indre trasé

18. oktober 2019

Lesarinnlegg: Med indre trasé kan Bjørnafjorden bli et knutepunkt. Hvorfor tviholder lokalpolitikerne i Høyre og Frp på midtre trasé?

bilde-midtsiden

Oseana som kulturbærar i ny kommune

17. september 2019

Brev frå direktøren: Skap historiane og minna som på sikt bidrar til ei felles identitetskjensle!

bilde-midtsiden

Ei oppsummering frå KrF

17. september 2019

Lesarinnlegg: Eit ikkje-sosialt parti med godt gjennomslag i sentrum/venstre-samarbeid.

bilde-midtsiden

Kommentarar med låg politisk verdi

11. september 2019

Lesarinnlegg: Det eg kjenner mest på i dag, det handlar ikkje om bru eller klima, skule eller Luranetunet. Det handlar om engasjement.

bilde-midtsiden

Bjørnafjorden inspirerer

08. september 2019

Lesarinnlegg: Asle Olsen (SV) skriv nyleg at Kommunebarometeret er ein vits. Det at Os hamna på 6.plass og Fusa på 10.plass av 424 kommunar passa...

bilde-midtsiden

Kvifor stemma Høgre

08. september 2019

Lesarinnlegg: Valfridom og kvalitet framfor ideologi.

bilde-midtsiden

Matbutikk på Søre Neset!

08. september 2019

Lesarinnlegg: 3000 Søre Nesinger må daglig kaste seg inn i bilen for å få tak i sitt daglige brød.

bilde-midtsiden

Et ordførervalg

08. september 2019

Lesarinnlegg: Mandag er din stemme med på å avgjøre hvem som skal styre Bjørnafjorden kommune de neste fire årene.

bilde-midtsiden

Kommunebarometeret er en vits

08. september 2019

Lesarinnlegg: Kommunebarometeret har for store mangler, og ideen om hva som er en god kommune er for rigid.

bilde-midtsiden

Ei viktig avklaring for Bjørnafjorden kommune

08. september 2019

Lesarinnlegg: Svar til Kristian Strønen på spørsmål om prioritering av Hordfast.

bilde-midtsiden

Senterpartiet - eit særs godt alternativ!

07. september 2019

Lesarinnlegg: Det er vemodig at Tverrpolitisk Samlingsliste ikkje stiller liste i Bjørnafjorden.

bilde-midtsiden

På tide å våkne opp!

07. september 2019

Lesarinnlegg: Vi lar en liten del av befolkningen overkjøre resten for en kortsiktig økonomisk profitt.

bilde-midtsiden

Arbeidarpartiet seier ja til leksefri skule!

07. september 2019

Lesarinnlegg: Det er truleg ikkje noko anna som har drepe så mykje motivasjon hos elevar som nettopp lekser.

bilde-midtsiden

Store ord og fett flesk set seg ikkje fast i halsen

06. september 2019

Lesarinnlegg: Set veljarane i Os truverdet til politikarane høgt? 

bilde-midtsiden

Vil knyta bygdene saman med båt og buss

06. september 2019

Lesarinnlegg: Lanserer to idear til framtidig samferdsel på og rundt fjorden.

bilde-midtsiden

Framtidsretta Bjørnafjord

06. september 2019

Lesarinnlegg: Ei automatisering av heile prosessen med maskinlæring er Bjørnafjorden Senterparti sin langsiktige draum.

bilde-midtsiden

En lekeplass for alle!

05. september 2019

Lesarinnlegg: La oss sørge for at alle er inkludert, og la lekeplassen bli en arena hvor alle kan møtes, uavhengig av bakgrunn og utfordringer....

bilde-midtsiden

Har toget virkelig gått? Hvordan ser det ut når toget kommer?

05. september 2019

Lesarinnlegg: Dette blir avgjørende for næringsutvikling og infrastruktur i Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

Fortsatt JA-holdning i areal- og utbyggingssaker

04. september 2019

Lesarinnlegg: Frp vil, i motsetning til flere andre parti, ta kampen på vegne av våre innbyggere.

bilde-midtsiden

Hvem snakker for de unge?

04. september 2019

Lesarinnlegg: Synet av ungdommer som rekte gatelangs i Os sentrum fikk meg til å rope varsko.

bilde-midtsiden

Nei til bru over Bjørnefjorden er ingen garanti for ny E39 gjennom Fusa

04. september 2019

Lesarinnlegg: Å ta oppatt allereie godkjente traséval plar sjeldan å føra fram til noko positivt.