Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Har toget virkelig gått? Hvordan ser det ut når toget kommer?

05. september 2019

Lesarinnlegg: Dette blir avgjørende for næringsutvikling og infrastruktur i Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

Fortsatt JA-holdning i areal- og utbyggingssaker

04. september 2019

Lesarinnlegg: Frp vil, i motsetning til flere andre parti, ta kampen på vegne av våre innbyggere.

bilde-midtsiden

Hvem snakker for de unge?

04. september 2019

Lesarinnlegg: Synet av ungdommer som rekte gatelangs i Os sentrum fikk meg til å rope varsko.

bilde-midtsiden

Nei til bru over Bjørnefjorden er ingen garanti for ny E39 gjennom Fusa

04. september 2019

Lesarinnlegg: Å ta oppatt allereie godkjente traséval plar sjeldan å føra fram til noko positivt.

bilde-midtsiden

Ikkje berre eit lokalval

04. september 2019

Lesarinnlegg: Er Frp villig til å leggja bjørnafjordbrua til sides og heller prioritera tiltak som kan spara mange liv på E16? 

bilde-midtsiden

Gode bjørnafjording!

03. september 2019

Lesarinnlegg: Vårt primære ynskje er at me no får ei endring i den politikken som har vore ført på Os-sida av Bjørnafjorden.

bilde-midtsiden

Mobbing i politikken

03. september 2019

Lesarinnlegg: I dagens politiske debatt og klima er det tydelige tegn på mobbing, og tydelig mobbing av enkeltpersoner.

bilde-midtsiden

Kjære førstegongsveljar!

03. september 2019

Lesarinnlegg: Kvart enkeltmenneske skal sjølv bestemma over eige liv.

bilde-midtsiden

Parkering på Osøyro

02. september 2019

Lesarinnlegg: På sikt er det berre éi løysing som er god nok.

bilde-midtsiden

SV er eneste garantist mot FrP og Høyre

02. september 2019

Lesarinnlegg: Mange velgere ønsker et skifte, men hvem kan de stemme på for å være sikre på at så skjer?

bilde-midtsiden

Idrett og kultur

31. august 2019

Lesarinnlegg: Livene våre hadde vært langt fattigere uten idretten og kulturen, skriv Roald Stigen.

bilde-midtsiden

Bjørnafjorden Høgre - om eigen politikk

31. august 2019

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden Høgre vil vidareføra det beste frå begge kommunane i den nye Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

Betyr det noko kva lokale folkevalde meiner om abortlova?

29. august 2019

Lesarinnlegg: Vestland SV saknar spørsmål om abortlova i dei lokale valprogramma.

bilde-midtsiden

Ny kommune – nye mogelegheiter for vekst og utvikling

29. august 2019

Lesarinnlegg: Aud-May Boge frå Bjørnafjorden Høgre om framtidas kommune.

bilde-midtsiden

Alle piler peiker i retning indre trasé

26. august 2019

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden Senterparti kjempar for JA til indre trasé E39 gjennom Bjørnafjorden kommune

bilde-midtsiden

Korleis ønskjer vi at Bjørnafjorden kommune skal styrast?

26. august 2019

Lesarinnlegg: Ønskjer velgjarane eit styresett der det er færrast mogleg parti som har fleirtal, eller eit fleirtal av mange parti?

bilde-midtsiden

Ber om klart svar på spørsmål om gratis skulefrukost

25. august 2019

Lesarinnlegg: Vil Høgre og Frp ta gratis skulefrukost frå over 1000 ungdommar på vidaregåande skular i Bjørnafjorden etter valet?

bilde-midtsiden

Å motarbeide bro mellom Os og Fusa

24. august 2019

Lesarinnlegg: Derfor er bro over Bjørnafjorden et viktig spørsmål, også i lokalpolitikken.

bilde-midtsiden

Bunnsolid økonomi og kloke val?

24. august 2019

Lesarinnlegg: Eit viktig kommuneval står for døra!

bilde-midtsiden

Naturen – vi er ingenting uten

23. august 2019

Lesarinnlegg: Dette er ikke en oppfordring til bare vinnerne av valget, det er en oppfordring til HELE det nye kommunestyret. 

bilde-midtsiden

Mine tanker om Ung Arena

23. august 2019

Lesarinnlegg: Jeg kan på ingen måte tenke meg at å drive et aktivitetshus er en walk-in-the-park.