Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Vi leverer!

22. februar 2019

Et innlegg om gode barnehager i Os.

bilde-midtsiden

Vi ønskjer autorisasjon, men ikkje etter helsepersonell-lovnaden

06. februar 2019

Debatt om autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

bilde-midtsiden

Barnehagen kunne vært kommunal - innbyggerne kunne fått informasjon

30. januar 2019

Lesarinnlegg: Skremmende hemmelighold.

bilde-midtsiden

Er toget gått?

22. januar 2019

Lesarinnlegg: Hver gang denne beskjeden kommer må flertallet av politikerne i Os svelge en kamel.

bilde-midtsiden

Framtidstjuvane

22. desember 2018

Os kommune har vedteke sitt siste budsjett. Om verda var som før så skulle eg ha klappa for dette.

bilde-midtsiden

Svar på innlegg av Laila Reiertsen (Frp)

20. desember 2018

Eldreomsorg: Nokon trur på nissen, nokon trur på «ingenting», og andre igjen trur på alt - spesielt når det kjem i den rette innpakninga.

bilde-midtsiden

Budsjettet: Eldreomsorg

20. desember 2018

Lesarinnlegg: Jul, mat og gode stunder - her er nokre element om vidare satsing på eldreomsorg i Os.

bilde-midtsiden

Osinger, må vi ha bru over Bjørnafjorden?

22. november 2018

Lesarinnlegg: Det er vår livsnerve for videre vekst i framtiden vi diskuterer.

bilde-midtsiden

Ny læreplan, betre nynorskopplæring

21. november 2018

Debatt: No kan me få ein læreplan i norsk som sikrar at norske elevar lærer nynorsk skikkeleg.

bilde-midtsiden

Folkehelse, gjenbruk og like moglegheiter for alle

13. november 2018

Lesarinnlegg: Ein utlånssentral, eller eit utstyrsbibliotek, er rett og slett eit «kinderegg».

bilde-midtsiden

Til rådmannen i Os kommune

13. november 2018

Lesarinnlegg: Det er en sak på Nore Neset som irriterer meg så kraftig, at jeg bare må skrive til deg.

bilde-midtsiden

Ueinig med Hareide

11. oktober 2018

Lesarinnlegg: KrF bør søke ikkje-sosialistisk regjeringssamarbeid.

bilde-midtsiden

Kvifor ikkje tverrpolitisk semje om mat?

30. september 2018

Lesarinnlegg: Det er heilt ubergripelig at ikkje dei sjuke og eldre i kommunen vår skal få servert nylaga og tilpassa mat kvar dag.

bilde-midtsiden

Hvorfor vingler FrP?

25. september 2018

Lesarinnlegg: Det reiser seg noen spørsmål etter Frp sin kuvending i bompengesaken.

bilde-midtsiden

Parkering på Os

13. september 2018

Lesarinnlegg: Mange står hele arbeidsdagen på de beste plassene for kunder og andre brukere av sentrum.

bilde-midtsiden

Stem Frp og Høgre for meir bompengar

12. september 2018

Lesarinnlegg: Vil du betala over 15.000 kroner for eit naturinngrep, ei kostnadsbombe som fører til auka utslepp?

bilde-midtsiden

Dette spelet er ikkje demokratiet verdig

29. august 2018

Arbeiderpartiet svarer på innlegg av Frp.

bilde-midtsiden

– Et skuespill fra Ap og Sp

28. august 2018

Lesarinnlegg, regionsreformen: Hva er fakta for Hordaland sin del?

bilde-midtsiden

Krev at regionreforma blir avslutta

28. august 2018

Hordaland SV: Den havarerte samanslåinga av Finnmark og Troms syner at den såkalla regionsreforma er ein fiasko.

bilde-midtsiden

– Trafikksikkerheten på den ene siden er lik null

26. august 2018

Lesarinnlegg: Eldre med rullator går i veibanen etter fjerning av asfalt.

bilde-midtsiden

Ja til leksefri skule!

14. august 2018

Lesarinnlegg: Fleire skular prøver ut leksefri, med suksess. Vi vil at Bjørnafjorden skal bli blant dei.