Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

1 million kroner til ungdomsfond

19. august 2019

Lesarinnlegg: Vi vil at ungdomen skal ha reell makt og innflytelse, både i nærmiljøet sitt og over framtida si.

bilde-midtsiden

Arbeidsplasser og verdiskaping

16. august 2019

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden Frp vil fortsette det gode arbeidet med en aktiv næringspolitikk.

bilde-midtsiden

Eit val for framtida

16. august 2019

Lesarinnlegg: Kommunevalet i år er ikkje berre eit politisk val, men i aller høgaste grad eit klimaval.

bilde-midtsiden

JA til gratis skulemat!

12. august 2019

Lesarinnlegg: Men blir ikkje dette frykteleg dyrt då? Svaret er nei.

bilde-midtsiden

Mange bekkar små

12. august 2019

Learinnlegg: Nokon må ta det første steget, sjølv om det er kort.

bilde-midtsiden

Visst skal det vera trygt å veksa opp

07. august 2019

Lesarinnlegg: Det tar seg ikkje ut å gjera eit minimum av det ein er pliktig til, og så skryte av det.

bilde-midtsiden

Eit ordførar- og styringsval

02. august 2019

Lesarinnlegg: Os og Fusa går inn i ein krevjande periode. To skal bli til éin, og vi skal skapa ein framtidsretta, moderne og slagkraftig kommune...

bilde-midtsiden

Eldreomsorg handlar om tryggleik og heilskap

31. juli 2019

Men - kva er så god eldreomsorg, spør ordførarkandidat for Bjørnafjorden Arbeidarparti, Trine Lindborg, i dette lesarinnlegget

bilde-midtsiden

Demagogi om strandsonen

26. juli 2019

Lesarinnlegg: Om alle familiene i bergensområdet fikk hver sin strandlinje med plass til nøst, kai og hytte, så ville det meste av strandsonen...

bilde-midtsiden

Viktige og riktige tall om eldreomsorg i Os

17. juli 2019

Lesarinnlegg: Tallene mine er ikke feil, slik Laila Reiertsen påstår.

bilde-midtsiden

Vi må byggja vidare på det som fungerer

15. juli 2019

Lesarinnlegg: Høgre er klare til å innta ordførarkontoret igjen.

bilde-midtsiden

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Bjørnafjorden kommune!

15. juli 2019

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden FrP prioriterer det viktigaste først.

bilde-midtsiden

Ja, ein verdig og varm eldreomsorg

06. juli 2019

Lesarinnlegg: Fleire av SV sine påstandar er unøyaktige, og nokre direkte feil.

bilde-midtsiden

Takk for gratis bussvei til Os!

05. juli 2019

Lesarinnlegg: Dette er en gyllen sjanse til å etablere tidenes kollektivtilbud på E39.

bilde-midtsiden

En varm og verdig eldreomsorg, Frp?

03. juli 2019

Lesarinnlegg: Det er enkelte forskjeller på hva FrP mener er en varm og verdig eldreomsorg og hva vi i SV mener er det. 

bilde-midtsiden

Varm og verdig eldreomsorg i Bjørnafjorden kommune

26. juni 2019

Lesarinnlegg: – Kva er viktig for deg?

bilde-midtsiden

Åpent brev til Os kommune

22. juni 2019

Rolf Lunde og Glass & Tre AS vil framleis kjøpa Fjellheim.

bilde-midtsiden

Kvifor hastevedtak i Fjellheimsaka?

21. juni 2019

Lesarinnlegg: Politikarane bør verkeleg tenkja seg om.

bilde-midtsiden

Fjellheim – nyttig for kulturlivet i Os

18. juni 2019

Lesarinnlegg: Eit Fjellheim inkludert i Oseana vil bli til stor nytte for kulturlivet.

bilde-midtsiden

Ja til «Ungdommens hus»

04. juni 2019

Lesarinnlegg: Dei eldste i kommunen fekk tropehage – no er det på høg tid at også alle ungdommane våre får eit tilbod.

bilde-midtsiden

Ber om at avgiftsauken vert teken bort

28. mai 2019

Lesarinnlegg: Os eldreråd og Os sitt Råd for menneske med nedsett funksjonsevne om avgiftsendring for drosjenæringa.