Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Den beste skolen for våre barn!

29. august 2011

LESERINNLEGG, Turid E. Oltedal Lunde (H): Barn er forskjellige, med ulike behov og ulike ressurser.

bilde-midtsiden

FrP, AP, skule og eldreomsorg

29. august 2011

LESARINNLEGG, Terje Søviknes (Frp): Presiserar kvar Frp står innan skule og eldreomsorg.

bilde-midtsiden

Ole Brumm mangler integritet

29. august 2011

LESERINNLEGG, Eirik André Hesthamar (Frp): Det hadde vært bedre at Ole Brumm sa fra med en gang.

bilde-midtsiden

Friområde for hunder

27. august 2011

LESARINNLEGG, Jens Jacob Lund (SV): Det er viktig for hunder (og eiere!) å få løpe fritt.

bilde-midtsiden

Hva mener FrP, egentlig?

27. august 2011

LESARINNLEGG, Lars Atle Skorpen (Ap): Det kunne vært annerledes, om FrP ville det. Er det troverdig at de nå kommer på banen?

bilde-midtsiden

Valfridom i det gode liv på Os

27. august 2011

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen (Frp): Kven skal koma heim til deg og vaska?

bilde-midtsiden

Ny vei, med eller uten Søviknes

27. august 2011

LESARINNLEGG, Lars Atle Skorpen (Ap): Realisering av ny vei mellom Os og Bergen er IKKE avhengig av om ordføreren kommer fra Frp eller Ap.

bilde-midtsiden

E39 Os-Bergen og Lyseparken

26. august 2011

LESARINNLEGG, Espen Aspenes (Frp): Meiner Terje Søviknes er rett mann til å sikre oppstart av ny E-39 og utvikling av Lyseparken.

bilde-midtsiden

Arbeidsplassar i det gode liv på Os

25. august 2011

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen (Frp): For at flest mogeleg skal ha eit godt liv er vi avhengig av at vi har nok av arbeidsplassar.

bilde-midtsiden

Bompengefritak

25. august 2011

LESARINNLEGG, Olav Søfteland (Ap): Bompengefritak for Nordvik og Søfteland – Kalandseid?

bilde-midtsiden

Kva slags yrkesutdanning vil vi ha?

25. august 2011

LESARINNLEGG, Jan Gaassand (Sp): Meir praksisundervisning og meir fordjupning.

bilde-midtsiden

Tilrettelegging av ungdomsbustadar

25. august 2011

LESARINNLEGG, John Garvik (Frp): Os Frp ønskjer at det skal verta lettare for unge å koma seg inn på bustadmarknaden.

bilde-midtsiden

Pårørendes innsats i det gode liv …

25. august 2011

LESARINNLEGG, Laila Reiertsen (Frp): Løn til pårørande, også i privat sektor..

bilde-midtsiden

Panikk i AP?

24. august 2011

LESARINNLEGG, Terje Søviknes (Frp): Skorpens elendighetsbeskrivelse er grov nedvurdering av ansatte i Os kommune.

bilde-midtsiden

Med blokkbokstaver på glanset papir

24. august 2011

LESARINNLEGG, Eirik André Hesthamar (Frp): Skorpen provoserer med angrep på barnehager og skoler.

bilde-midtsiden

Kostnadsfri aktivitet for ungdom

24. august 2011

LESARINNLEGG, Einar Vevatne (Sp): Ungdom i dag må stort sett betale uansett hva de vil være med på.

bilde-midtsiden

AP og eigedomsskatt

24. august 2011

LESARINNLEGG, Terje Søviknes (Frp): Kva meinar Os AP eigentleg om eigedomsskatt? Er dei for eller imot?

bilde-midtsiden

Nok penger i skolebruksplanen?

24. august 2011

LESARINNLEGG, Anders Hjelle (TvS): Investering for fremtiden gjøres best i skolene

bilde-midtsiden

Et levende sentrum

24. august 2011

LESARINNLEGG, Bjørn Sivertsen (H): Hva må til for å skape et levende bygdesentrum?

bilde-midtsiden

Selvskryt skal man lytte til!

24. august 2011

LESARINNLEGG, Lars Atle Skorpen (Os Ap): Selvskryt skal man lytte til - men med en viss skepsis når det kommer på glanset papir.

bilde-midtsiden

Årsavgift? Nei, takk!

24. august 2011

LESARINNLEGG, Jens Jacob Lund (SV): Ta vare på biblioteket, ingen årsavgift.