Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Ingen snuoperasjon, men vi jublar!

30. januar 2018

Lesarinnlegg: Det er alltid kjekt når politiske motstandarar jublar over vår og regjeringa sin politikk.

bilde-midtsiden

Ap-jubel over Frp-vending

29. januar 2018

Lesarinnlegg: Arbeidarpartiet jublar over at Os FrP no ser ut til å snu i kjøkensaka.

bilde-midtsiden

9 grunnar til at E134 og E39 bør vurderast på ny

25. januar 2018

Lesarinnlegg: Endringar gjer at det av endå fleire årsaker bør vurderast eit anna traséval.

bilde-midtsiden

Tar dere utfordringen, Laila og Terje?

08. januar 2018

Lesarbrev: Mener dere at forskjellsbehandlingen innen merverdiavgift er rimelige og riktige?

bilde-midtsiden

Det lyser i alle grender

21. desember 2017

Lesarinnlegg: Varaordførar Laila Reiertsen oppsummerer eit begivenhetsrikt år.

bilde-midtsiden

Takk, Kjell Opseth!

06. desember 2017

Lesarinnlegg: Den mest markante samferdslesministeren etter krigen er gått ut av tida. Me står takksame tilbake.

bilde-midtsiden

Økning i CO2-avgifta rammer lokalt næringsliv

23. november 2017

Leserinnlegg: Dersom forslaget til Statsbudsjettet 2018 blir vedtatt, har CO2-avgiften doblet seg siden 2013. 

bilde-midtsiden

Rektor Kåre Lutro svarer

10. november 2017

Kommentar til ope brev om julegudstenester.

bilde-midtsiden

Problematisk invitasjon

10. november 2017

Åpent brev til Os ungdomsskule om skolegudstjenester.

bilde-midtsiden

Når nettene blir lange...

31. oktober 2017

Leserinnlegg: Når nettene blir lange, og byråkratiet setter inn.

bilde-midtsiden

Utan frivillige stoppar Noreg

14. oktober 2017

Det å væra frivillig har stor verdi, skriv Laila Reiertsen i dette lesarinnlegget.

bilde-midtsiden

Gledeleg for born, unge og deira familiar

13. oktober 2017

Lesarinnlegg, Statsbudsjettet 2018: Vidare vekst og investering for framtidas Norge.

bilde-midtsiden

Pleiepengar – ros og ris til regjeringa

22. september 2017

Nokre av endringane er bra, men slett ikkje alle, skriv Gisle Hesjedal (Ap) i dette lesarinnlegget.

bilde-midtsiden

Pleiepengar til fleire

21. september 2017

Frå 1. oktober får ordninga med pleiepengar ei betydeleg utviding.

bilde-midtsiden

Takk, Os, for fire nye år i regjering!

19. september 2017

Lesarinnlegg: Takk til Os for at dere bruker stemmeretten på å bygge landet!

bilde-midtsiden

Takkar for «To på Tinget»

13. september 2017

Os Senterparti takkar veljarane.

bilde-midtsiden

Valget og de store veiprosjektene

09. september 2017

Blir det KVU-utredning på «armen til Bergen»? Når blir det oppstart på tunnelen Seljestad–Røldal? Hva skjer med Hordfast?

bilde-midtsiden

Hordaland i bakevja

08. september 2017

Lesarinnlegg: Rogaland skal bli knutepunkt for all samferdsel på Vestlandet. Betyr det at vegen mellom Bergen og Oslo skal gå over Øyane og...

bilde-midtsiden

Kutt skattepratet, trøttinger!

06. september 2017

Leserinnlegg: Vi trenger ledere og ideer som kan engasjere og få oss til å skape mer, skriver Glenn Erik Haugland (V).

bilde-midtsiden

Slik snakkar du med barna om MDG

05. september 2017

Lesarinnlegg: Søviknes og statsministeren åtvarar mot MDG. Er verkeleg eit lite, grønt parti så farleg for landet vårt?

bilde-midtsiden

Monsterbro eller Diskount-Monster

05. september 2017

Leserinnlegg: Økonomiske modeller har en retning. En politisk styrt retning. Det er naivt å tro, at slike reknestykker er ren naturvitenskap,...