Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

Kvifor ikkje tverrpolitisk semje om mat?

30. september 2018

Lesarinnlegg: Det er heilt ubergripelig at ikkje dei sjuke og eldre i kommunen vår skal få servert nylaga og tilpassa mat kvar dag.

bilde-midtsiden

Hvorfor vingler FrP?

25. september 2018

Lesarinnlegg: Det reiser seg noen spørsmål etter Frp sin kuvending i bompengesaken.

bilde-midtsiden

Parkering på Os

13. september 2018

Lesarinnlegg: Mange står hele arbeidsdagen på de beste plassene for kunder og andre brukere av sentrum.

bilde-midtsiden

Stem Frp og Høgre for meir bompengar

12. september 2018

Lesarinnlegg: Vil du betala over 15.000 kroner for eit naturinngrep, ei kostnadsbombe som fører til auka utslepp?

bilde-midtsiden

Dette spelet er ikkje demokratiet verdig

29. august 2018

Arbeiderpartiet svarer på innlegg av Frp.

bilde-midtsiden

– Et skuespill fra Ap og Sp

28. august 2018

Lesarinnlegg, regionsreformen: Hva er fakta for Hordaland sin del?

bilde-midtsiden

Krev at regionreforma blir avslutta

28. august 2018

Hordaland SV: Den havarerte samanslåinga av Finnmark og Troms syner at den såkalla regionsreforma er ein fiasko.

bilde-midtsiden

– Trafikksikkerheten på den ene siden er lik null

26. august 2018

Lesarinnlegg: Eldre med rullator går i veibanen etter fjerning av asfalt.

bilde-midtsiden

Ja til leksefri skule!

14. august 2018

Lesarinnlegg: Fleire skular prøver ut leksefri, med suksess. Vi vil at Bjørnafjorden skal bli blant dei.

bilde-midtsiden

Tørke, mattryggleik og jordvern

21. juli 2018

Lesarinnlegg: Tørkekrisa viser til fulle kvifor det er viktig å verna om matjorda vår, skriv Gisle Hesjedal.

bilde-midtsiden

Nynorskbrukarar som hatar Noreg

12. juli 2018

Lesarinnlegg: Mange vil ikkje skriva nynorsknamnet på landet vårt. Eg meiner folk som trur det er betre å heia på Norge enn å heia på Noreg har...

bilde-midtsiden

Rekruttering og menn i helse

27. juni 2018

Lesarinnlegg: Laila Marie Reiertsen gler seg over at Os tek del i rekrutteringsprogram for menn i helsefaget.

bilde-midtsiden

Skal du gifta deg i sommar?

24. juni 2018

Lesarinnlegg: Du har vel ikkje gløymt Skatteetaten før bryllaupet?

bilde-midtsiden

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk

31. mai 2018

Lesarinnlegg: Kommunar med nynorskskular bør nemna nynorsk i stillingsannonsen, meiner leiaren i Norsk Målungdom.

bilde-midtsiden

Leve hele livet i Os (og Bjørnafjorden)

26. mai 2018

Lesarinnlegg: Ernst Hoff (H) om matservering i den kommunale eldreomsorga.

bilde-midtsiden

Nasjonal lærernorm - men ikke i Os?

15. mai 2018

Lesarinnlegg: Utdanningsforbundet Os stiller seg undrende til formannskapet sitt vedtak.

bilde-midtsiden

Osingene og turistene fortjener en taubane til Borgafjellet

29. april 2018

Lesarinnlegg: Resultat fra Loen er oppløftende for prosjektstudiet som skal utføres i Os.

bilde-midtsiden

Nederlag i kø for bru over Bjørnafjorden

09. april 2018

Lesarinnlegg: Hordfast over Bjørnafjorden er langt frå vedteken.

bilde-midtsiden

Førehandsinnkrevjing - ein dårleg idé!

05. april 2018

Lesarinnlegg: Det hastar for brutilhengarane!

bilde-midtsiden

Betre rettigheiter for forbrukarane

26. mars 2018

Lesarinnlegg: Ny pakkereiselov gir betre rettar for forbrukarane.

bilde-midtsiden

Et ja til ACER mot folks vilje er en skandale

23. mars 2018

Lesarinnlegg: Vis din misnøye - meld deg ut!