Lesarinnlegg

bilde-midtsiden

– Misvisande om Osfest

19. mars 2018

Tor Egil Hylland stiller seg undrande til det han kaller «forvirrande bygdesladder» frå formannskapsmedlem Nøttseter.

bilde-midtsiden

Osfest er død, leve Osfest?

17. mars 2018

Lesarinnlegg: Os formannskap skal straks handsama søknad om tilskot til Osfest 2018. Eg har lenge vore kritisk til korleis det har blitt delt ut...

bilde-midtsiden

Om pappaperm på kvinnedagen

08. mars 2018

Lesarinnlegg: Kvinnedagen er, over 100 år etter den første marsjen 8. mars 1911, fremdeles en viktig merkedag.

bilde-midtsiden

Enklare bilstønadsordning

27. februar 2018

Lesarinnlegg: Bilstønadsordninga er ei viktig ordning for menneske som ikkje er i stand til å reisa med offentleg transportmidlar. 

bilde-midtsiden

Til våre politikere!

15. februar 2018

Lesarinnlegg: Vi som bor og lever i denne kommunen har blitt i stor grad overkjørt.

bilde-midtsiden

Ber om en milliard til vei - og vil selge NRK

13. februar 2018

Lesarinnlegg: Her er noen av resolusjonene fra Hordaland Frp sitt årsmøte.

bilde-midtsiden

Spørsmål til Vegvesenet

09. februar 2018

Lesarinnlegg: Helge Steinum (Ap) har fleire spørsmål til Signe Eikenes i Statens Vegvesen.

bilde-midtsiden

Hordfast- ofte stilte spørsmål

08. februar 2018

Lesarinnlegg: Gjennom debattinnlegg i media er det sett fram nokre påstandar om Hordfast som Statens vegvesen ynskjer å kommentere.

bilde-midtsiden

Ap svarer Reiertsen og Os Frp

31. januar 2018

Lesarinnlegg: Vi jublar fortsatt, og ein spade er ein spade.

bilde-midtsiden

Ingen snuoperasjon, men vi jublar!

30. januar 2018

Lesarinnlegg: Det er alltid kjekt når politiske motstandarar jublar over vår og regjeringa sin politikk.

bilde-midtsiden

Ap-jubel over Frp-vending

29. januar 2018

Lesarinnlegg: Arbeidarpartiet jublar over at Os FrP no ser ut til å snu i kjøkensaka.

bilde-midtsiden

9 grunnar til at E134 og E39 bør vurderast på ny

25. januar 2018

Lesarinnlegg: Endringar gjer at det av endå fleire årsaker bør vurderast eit anna traséval.

bilde-midtsiden

Tar dere utfordringen, Laila og Terje?

08. januar 2018

Lesarbrev: Mener dere at forskjellsbehandlingen innen merverdiavgift er rimelige og riktige?

bilde-midtsiden

Det lyser i alle grender

21. desember 2017

Lesarinnlegg: Varaordførar Laila Reiertsen oppsummerer eit begivenhetsrikt år.

bilde-midtsiden

Takk, Kjell Opseth!

06. desember 2017

Lesarinnlegg: Den mest markante samferdslesministeren etter krigen er gått ut av tida. Me står takksame tilbake.

bilde-midtsiden

Økning i CO2-avgifta rammer lokalt næringsliv

23. november 2017

Leserinnlegg: Dersom forslaget til Statsbudsjettet 2018 blir vedtatt, har CO2-avgiften doblet seg siden 2013. 

bilde-midtsiden

Rektor Kåre Lutro svarer

10. november 2017

Kommentar til ope brev om julegudstenester.

bilde-midtsiden

Problematisk invitasjon

10. november 2017

Åpent brev til Os ungdomsskule om skolegudstjenester.

bilde-midtsiden

Når nettene blir lange...

31. oktober 2017

Leserinnlegg: Når nettene blir lange, og byråkratiet setter inn.

bilde-midtsiden

Utan frivillige stoppar Noreg

14. oktober 2017

Det å væra frivillig har stor verdi, skriv Laila Reiertsen i dette lesarinnlegget.

bilde-midtsiden

Gledeleg for born, unge og deira familiar

13. oktober 2017

Lesarinnlegg, Statsbudsjettet 2018: Vidare vekst og investering for framtidas Norge.