Politikk

bilde-midtsiden

Ber om orsaking etter feil i vedtak

02. november 2019

Må gjera nyval av medlemmar i plan- og bygningsutvalet i Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

SakkoSekkStudio: Christian F. Fotland

02. november 2019

Episode 27: Rådmannen om budsjettet og innspurten på arbeidet med å slå saman Fusa og Os.

bilde-midtsiden

Os sokneråd har konstituert seg

01. november 2019

Os sokneråd 2019-2023 trer i kraft i dag. Bente Brøvig Strømme er valt til leiar.

bilde-midtsiden

Sånn vil dei styra Bjørnafjorden kommune

29. oktober 2019

Her er fleirtalet si politiske plattform.

bilde-midtsiden

Direkte: Første møte i Bjørnafjorden kommunestyre

29. oktober 2019

Vi følger val av ordførar, varaordførar og representantar i utvala.

bilde-midtsiden

Skal Terje, Marie og fusingane på veggen no?

28. oktober 2019

Blir tilpassa i høgt tempo: I morgon kveld blir dette Bjørnafjorden sin kommunestyresal.

bilde-midtsiden

Statusrapport: skule og barnehage

28. oktober 2019

Kommunestyret: Innstillinga sa at kommunestyret skulle drøfta tilstandsrapporten for barnehage og skule - berre tre representantar tok ordet.

bilde-midtsiden

Frå onsdag har vi 3 ordførarar og 3 varaordførarar

25. oktober 2019

Kvar skal dei sitja og kva skal dei gjera på?

bilde-midtsiden

Fekk 80 millionar ekstra til Borgafjell barneskule

25. oktober 2019

Hanevik forklarte prisauka, KrF hamna i spagat og Senterpartiet sa nei.

bilde-midtsiden

Får 4,2 millionar frå Havbruksfondet

24. oktober 2019

– Vi hadde ikkje venta pengar i år, seier Søviknes om utbetalinga til Fusa og Os.

bilde-midtsiden

Historisk: Siste møte i Os kommunestyre

23. oktober 2019

Gårsdagens møte var truleg det siste. Sånn blir konstitueringsmøtet i neste veke.

bilde-midtsiden

Nore Neset og Os får nytt kunstgras

23. oktober 2019

Berre to parti stemte imot tilskot og kommunal garanti.

bilde-midtsiden

– Kva skjedde med den halve millionen?

16. oktober 2019

Formannskapet: Utgreiing av kjøkkendrift på Lurantunet let venta på seg - rådmannen vil setja pengane på fond inntil vidare. 

bilde-midtsiden

– Dette er ikkje god saksprosess

15. oktober 2019

Formannskapet: Vil at Os kommune betaler 885.000 kroner på oppgradering av fylkesveg. Dette fekk Nils Anders Nøttseter (MDG) til å reagera.

bilde-midtsiden

Dramatisk - men ikkje overraskande

08. oktober 2019

Årsak og status: Framlegg til statsbudsjett gir verken opp- eller nedtur for Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

Mikal Leigland (Sp) blir varaordførar

04. oktober 2019

Bjørnafjorden Senterparti har funne ny kandidat til varaordførarvervet i Bjørnafjorden kommune.

bilde-midtsiden

Vil reisa grindverksbygg ved Oselvarverkstaden

02. oktober 2019

Har fått ja frå både kommune og fylke. No treng Oselvarverkstaden berre tid til å få reist bygget.

bilde-midtsiden

Kvalvik blir kommunalsjef

01. oktober 2019

Jarle Kvalvik (50) er tilsett som kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bjørnafjorden kommune. 

bilde-midtsiden

Manglar 30 til 50 mill første driftsår i Bjørnafjorden

30. september 2019

Økonomisjefen fortalte om Os si avkasting - rådmannen om komande utfordringar i ny kommune. 

bilde-midtsiden

– Vi skal klara å rydda kysten fri for plast

29. september 2019

To foredrag gav vgs-elevane innsikt og håp.

bilde-midtsiden

«Drageset rådhus» klart om ei veke

27. september 2019

Vi har vore på omvising i 1200 nye kvadratmeter som skal bli arbeidsplassen til over 50 kommunetilsette.