Veg

bilde-midtsiden

Nesten 200 utan straum

15. september 2019

Eit velta tre skal vera årsaka til straumbrot i Os aust.

bilde-midtsiden

Brannvesenet køyrde mor over dam i Strøno

15. september 2019

Strønevegen var laurdag kveld stengt grunna flaum.

bilde-midtsiden

Stenger Søvikåsen grunna skredfare

14. september 2019

Kuling og fare for flaum og jordskred det neste døgnet.

bilde-midtsiden

Har oppretta kriseteam etter ulykka

13. september 2019

Tilgjengeleg for berørte og vitne til ulykka på Hetleflåten i dag tidleg. 

bilde-midtsiden

Kan det koma permanent lysregulering?

10. september 2019

Formannskapet diskuterte trafikkavvikling på Strønebrua og tilstanden til Lepsøybrua.

bilde-midtsiden

Ei viktig avklaring for Bjørnafjorden kommune

08. september 2019

Lesarinnlegg: Svar til Kristian Strønen på spørsmål om prioritering av Hordfast.

bilde-midtsiden

Opna pendlarparkeringa

04. september 2019

... men først måtte fylkeskommunen ta ned eitt av skilta for at Os kommune skulle få det slik dei ville ha det. 

bilde-midtsiden

Nei til bru over Bjørnefjorden er ingen garanti for ny E39 gjennom Fusa

04. september 2019

Lesarinnlegg: Å ta oppatt allereie godkjente traséval plar sjeldan å føra fram til noko positivt.

bilde-midtsiden

Åsen - Helleskaret kan bli godkjent i september

02. september 2019

Har fått merknadar, men inga motsegn: Sendt samrøystes vidare frå plan- og bygningsutvalet.

bilde-midtsiden

Ny sjekk av beltebruken på buss

02. september 2019

Heile denne veka skal kontrollørar frå Statens vegvesen sjekke korleis det står til med beltebruken i bussane som køyrer på Vestlandet. 

bilde-midtsiden

Stenger Steinneset i to dagar

30. august 2019

Bur du på Steinneset, Lyngheim, Haugsneset eller Lurane?

bilde-midtsiden

Ole Bulls veg stengt onsdag kveld

28. august 2019

Vegen over Søvikåsen blei grunna jordskredfare. Torsdag klokka 12.30 opna den igjen (oppdatert).

bilde-midtsiden

Alle piler peiker i retning indre trasé

26. august 2019

Lesarinnlegg: Bjørnafjorden Senterparti kjempar for JA til indre trasé E39 gjennom Bjørnafjorden kommune

bilde-midtsiden

Ferdigkokt på Halhjem

23. august 2019

To nye prøvar viser at det ikkje er forureining i høgdebassenget på Bjørnen.

bilde-midtsiden

Kven har vikeplikt ved Kloppamyra?

22. august 2019

Vegvesenet forklarer - og seier det samtidig er plan om justert status for Ulvenvegen.

bilde-midtsiden

Gode resultat av ny vassprøve

22. august 2019

Regelverket seier likevel at kokevarselet blir ståande i nok eit døgn.

bilde-midtsiden

Har sendt ut kokevarsel til 888 hus

21. august 2019

Rutineprøvar viser mogleg forureining av høgdebassenget på Bjørnen.

bilde-midtsiden

Blir permanent einvegskøyrd frå i morgon

14. august 2019

Frå torsdag 15. august kan du køyra frå Nordisk Rom til Havnechefen, men ikkje motsett veg.

bilde-midtsiden

Stengjer Ole Bulls veg for gjennomkøyring

13. august 2019

Men berre for nokre timar onsdag formiddag.

bilde-midtsiden

Nye bussruter frå fredag

12. august 2019

Fossilfrie bussar og 60 fleire avgangar i Bergen sør.

bilde-midtsiden

Stenger brua fleire netter

12. august 2019

Skal du til eller frå Øyane på kvelds- eller nattestid denne veka?