Eigedom

bilde-midtsiden

Os er god på pris og tempo

20. juni 2018

Byggesak: Ny kalkulator gjer det enkelt å finna og samanlikna saksbehandlingstid og byggesaksgebyr.

bilde-midtsiden

Johs Sælen fekk storkontrakt på Voss

12. juni 2018

Øvre stasjon på nye Hangursbanen, med restaurant, skal byggast med stål frå Os.

bilde-midtsiden

Fekk pris for effektiv reguleringsplanlegging

07. juni 2018

Kvalitet og tempo: Aina Tjosås og Os kommune fekk pris under Citykonferansen Bergen i går.

bilde-midtsiden

Vil bygga bustadar i fabrikken

06. juni 2018

Den gamle Lyssandfabrikken kan ha plass til 90 leilegheiter, viser moglegheitsstudie. Sjå skissene.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: Mai 2018

04. juni 2018

I mai blei bustadane i Os selt dobbelt så fort som i april.

bilde-midtsiden

Mai 2018: Sal av eigedomar i Os

03. juni 2018

Sjå liste: Desse eigedomane i Os skifta hender førre månad.

bilde-midtsiden

Capri flyttar på gateplan

30. mai 2018

– Dette har vi hatt ønskje om lenge, seier Mustafa Erpolat.

bilde-midtsiden

Borgafjell barneskule: Nye teikningar og nye rapportar

28. mai 2018

Forslag til reguleringsplan for ny skule på Hjelle har kome. Vil truleg føra til utgraving av kulturminne og flytting av matjord.

bilde-midtsiden

Godkjende 150 nye bustadar ved Os sentrum

23. mai 2018

Tre tiltakshavarar kan no gå i gang i Osstølen, mellom Os sentrum og Osmarka.

bilde-midtsiden

Den «hemmelege» arenaen - Solstrand sin fjellhall

22. mai 2018

Fredag er det «viking-konsert» her. Kva er historia bak denne eigedomen Solstrand måtte kjøpa tilbake frå Staten?

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: April 2018

03. mai 2018

Mengda sal og prisane auka i april samanlikna med både mars i år og april i fjor.

bilde-midtsiden

April 2018: Sal av eigedomar i Os

03. mai 2018

Sjå liste: Desse eigedomane i Os skifta hender førre månad.

bilde-midtsiden

Slik kan Lyseparken bli

25. april 2018

Sjå dei siste skissene: Områdeplan for Lyseparken inne i avsluttande fase. Har teikna fem konkrete intensjonsavtalar.

bilde-midtsiden

Nøye tilpassa trendar og lokalsamfunnet

11. april 2018

Vi har vore på omvising på Spar Nore Neset dagen før opning.

bilde-midtsiden

På innsida av dobbelhallen

10. april 2018

Bildeserie: Tysdag etter påske var malarane i gang. Snart skal det leggast golv i fleire veker.

bilde-midtsiden

Travel vising på «barnehagetomta»

09. april 2018

Fire tilsette fekk nevane fulle då dei viste tomta der dei vil bygga 37 leilegheiter.

bilde-midtsiden

Avslørte smart svindelforsøk

05. april 2018

Bjørn Døsen AS blei nesten lurt for 500.000 kroner. – Kvar dag er det folk som biter på desse forsøka, seier IT-ekspert.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: Mars og første kvartal 2018

04. april 2018

Halvparten av bustadane er selt i løpet av 14 dagar eller mindre.

bilde-midtsiden

Vil ikkje ha ei samanhengande blokk

03. april 2018

Plan- og bygningsutvalet gir seg ikkje. Vil ikkje tillata ei samanhengande blokk langs Hatvikvegen.

bilde-midtsiden

Nesten 70 interessentar i Stegen

03. april 2018

Konseptbygg Eiendom har lagt ut 37 leilegheiter for sal på tomta der Os barnehage tidlegare heldt til.

bilde-midtsiden

Mars 2018: Sal av eigedomar i Os

03. april 2018

Sjå liste: Desse eigedomane i Os skifta hender førre månad.