Eigedom

bilde-midtsiden

Prishopp på bustadar i Strøno

26. januar 2019

På éin månad er det selt fleire hus i Strøno enn i heile 2017.

bilde-midtsiden

Ingen bod på Fjellheim

24. januar 2019

... men fleire har vore på synfaring.

bilde-midtsiden

Fekk skissa framtida til Nore Neset

22. januar 2019

Kommuneplanen, nærsenter: Deltakarane på grendamøtet med innspel til stad- og moglegheitsanalyse.

bilde-midtsiden

Kva er Nore Neset for deg? Køyr debatt!

14. januar 2019

Os kommune inviterer til grendamøte og ope kontor neste veke. 

bilde-midtsiden

29 konkursar og tvangsavviklingar i Os i 2018

13. januar 2019

– Aldri kjekt for dei det gjeld, seier næringskonsulent, Jon Sivert Rykkel.

bilde-midtsiden

Nye eigarar i Tønjumgården

10. januar 2019

– Ein god stad å profilera seg, seier kjøpar, som vil leiga ut kontorfellesskap i andre etasje.

bilde-midtsiden

På innsida av Ohara

08. januar 2019

Bildeserie: Til hausten byrjar prøvedrift av Os kommune si rekordstore investering.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: Desember og heile 2018

06. januar 2019

Korleis var desember månad, korleis var 2018 samanlikna med tidlegare år - og kva kan vi venta av marknaden i 2019?

bilde-midtsiden

Tomt til 50 mill tatt av marknaden

30. desember 2018

– Interessa har vore der, men vi må nok endra nokre vilkår før vi legg den ut igjen.

bilde-midtsiden

Desember 2018: Sal av eigedom i Os

30. desember 2018

Sjå liste: Desse eigedomane i Os skifta hender førre månad.

bilde-midtsiden

– Kan du gjenta det du nettopp sa?!

09. desember 2018

Omreguleringssaka rundt Bjørnafjorden Hotell rullar vidare - med ny politisk vri.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: November 2018

08. desember 2018

15 hus blei lagt ut for sal - 20 hus blei selt. Mengda sal over prisantyding har ikkje vore høgare tidlegare i år.

bilde-midtsiden

Parkering: Er gira på grusplassen

06. desember 2018

Halvor Hanevik presenterte nye skisser for prosjektgruppa Liv på Øyro 2.

bilde-midtsiden

November 2018: Sal av eigedomar i Os

03. desember 2018

Sjå liste: Kven har kjøpt og selt eigedomar i Os den siste månaden, og kva var kjøpesummen?

bilde-midtsiden

Transformasjon og urbanisering på Hauge? Ikkje utan kamp!

27. november 2018

Ein avtale mellom kommunen, ein utviklar og eit hotell skapte forvirring, temperatur og politisk ubalanse.

bilde-midtsiden

Det første flate partiet på Ravneberghaugen

26. november 2018

Frå problem til plen: – Denne plassen får mykje å seia for mange av pasientane våre.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: Oktober 2018

14. november 2018

Stor auke i sal brukte bustadar i Os i oktober.

bilde-midtsiden

Opning, utstilling og oppvising

11. november 2018

I dag er det fest for ny dobbelhall. Her ser du bildeserie av byggeprosessen, og litt av programmet for dagen.

bilde-midtsiden

Bustadfelt med grendahus og gjestehytte

10. november 2018

Labrador frå Bergen skal bygga 75 hus i Gåsakilen.

bilde-midtsiden

Stor leigekontrakt til ny huseigar

08. november 2018

1200 kvadratmeter av Drageset-bygget er leigd ut.

bilde-midtsiden

– Eg lurer på om folk har gløymd korleis torget såg ut

06. november 2018

Søviknes svarer på innlegg om å fjerna torgbygget.