Næringsliv

bilde-midtsiden

Fleksibel trend

29. mars 2010

Designhus som kundane sjølv er med på å forma – det fekk Brødrene Døsen AS til å tenna. No er dei i spann med suksessfirmaet Urbanhus frå...

bilde-midtsiden

Testklar på heimebane

26. mars 2010

Askeladden Pilothouse er frakta rett frå god mottaking på «Sjøen for Alle» til «Båtens Helg» i Askvik.

bilde-midtsiden

Kler du brillene dine?

26. mars 2010

Det viktigaste med brillene er at dei får deg til å sjå betre, men anten du brukar vanlege briller eller solbriller vi du sikkert også at dei skal...

bilde-midtsiden

Oppgraderte Smievågen

25. mars 2010

Os Kaiservice har nyleg avslutta sin del av arbeidet med oppgradering av friluftsarealet i Smievågen. Vegen går vidare til rekordmange oppdrag for...

bilde-midtsiden

Sjukefråværet auka

24. mars 2010

Sjukefråværet i Os auka med 8 prosent på eitt år. Os ligg med det midt på treet i Hordaland.

bilde-midtsiden

Nesten 2007-nivå

23. mars 2010

Fleire på vising, varmare bodrundar og høgare prisar, eigedomsmarknaden i Os nærmar seg rekordåret 2007.

bilde-midtsiden

Fryktar ikkje sjøfronten

23. mars 2010

Korleis blir eigedomsmarknaden i Os påverka av at Os Sjøfront skal selja minst 40 husvære på 5 månadar?

bilde-midtsiden

Markerte misnøye

21. mars 2010

Sjøfront-nabo flagga på halv stong under vising. - Det er no det minste eg kunne gjera, seier Olav Horvik.

bilde-midtsiden

Over 500 såg sjøfronten

21. mars 2010

Innertiar! seier Storbergen-direktør. Kvar skal vi setja bubilen? spør ekteparet Sundstrøm.

bilde-midtsiden

170 mill på 5 månadar

19. mars 2010

Sundag er første vising på det største bustadsprosjektet i Os til no. Målet er å selja 40 av 84 før september.

bilde-midtsiden

Os Skog slår rot i Afrika

18. mars 2010

Bremsa erosjon og auka sysselsetjing er blant dei positive biverknadane av Os Skog sitt prosjekt på Madagaskar.

bilde-midtsiden

Brakstart for blekkslagar

17. mars 2010

Det nystarta selskapet Fløysand Blikk AS søkjer allereie etter fleire fagfolk.

bilde-midtsiden

Rustar opp med Røstøen

10. mars 2010

BERAS vil raskast mogleg i gong med utviding og opprusting av Oshjørnet. No er arkitekt engasjert.

bilde-midtsiden

Bygger (nesten) som før

09. mars 2010

Det blei starta færre byggeprosjekt i Os fjor enn i 2008, men dobbelt så mange som i 2007.

bilde-midtsiden

Tak kollapsa

08. mars 2010

Det største taket i Os, taket på Rema 1000 sitt lager i Ådnadalen, slapp ikkje unna snøskade.

bilde-midtsiden

Ein vanleg torsdagskveld

05. mars 2010

Kunnskap og kultur: Med quiz på Opus og jam på Bar2Be er torsdagskvelden innhaldsrik på utelivsfronten i Os.

bilde-midtsiden

Snø = god butikk?

02. mars 2010

Vi har spurt sju bedrifter i Os sentrum om korleis den kalde kvite vinteren har påverka drifta.

bilde-midtsiden

Utvidar med camping

26. februar 2010

Med status som forhandlar av bubilar og campingvogner frå Adria får Bjoarvik Bil nok ein fot å stå på.

bilde-midtsiden

Opnar igjen

25. februar 2010

Bohus, som i går måtte stenga grunna snømengder som gav taktrøbbel, opnar igjen i dag.

bilde-midtsiden

Stengt grunna taktrøbbel

24. februar 2010

Eit brak og nokre øydelagte skiljeveggar fekk Bohus til å stenga dørene og bestilla rydding av snø på tak.

bilde-midtsiden

Ikkje i drift

21. februar 2010

Permitteringar og konflikt med Statoil: Deepsea Atlantic, som låg i Bjørnefjorden i sommar, er enno ikkje i drift.