Næringsliv

bilde-midtsiden

Skadd i arbeidsuhell

02. juni 2010

Ein mann er skadd i både hovudet og foten etter eit arbeidsuhell på Haugland i dag.

bilde-midtsiden

Tjuveri og innbrot

02. juni 2010

I går og i natt var det både tjuveri av mobiltelefonar og innbrot ved Os ungdomsskule.

bilde-midtsiden

Ny strategi for regionen

01. juni 2010

Korleis skal Os og dei 19 andre kommunane i regionen samarbeida fram til 2020?

bilde-midtsiden

SFO redusert av streik

01. juni 2010

Streiken blir utvida onsdag morgon. Alle skulane held ope, men SFO og kommunale barnehagar blir ramma.

bilde-midtsiden

Startar med 7 km

31. mai 2010

I dag byrjar tømrararbeidet på Oseana. Dei startar med å ta imot ein kjempeleveranse av limtredragarar.

bilde-midtsiden

Søppel-streik

30. mai 2010

Grunna streik blir det ikkje henta restavfall frå og med i morgon.

bilde-midtsiden

Opning og avduking

30. mai 2010

Det blei ein fin og munter seremoni då første byggetrinn av seniorbustadane på Lurane blei offisielt overlevert.

bilde-midtsiden

Utvidar campingplassen

29. mai 2010

I fjor fekk Os ein ny campingplass, i år blir tilbodet utvida med tilbygg. - Vi skal også vera festivalcamp under Osøren, seier Inger Botnevik....

bilde-midtsiden

Streiken er utvida

28. mai 2010

Streiken blir utvida med 72 tilsette i Os kommune. Frå onsdag er 119 i streik.

bilde-midtsiden

Fleire kan bli ramma

28. mai 2010

6 av 9 i økonomiavdelinga er i streik, SFO på Søfteland er stengt og fleire skular og barnehagar i Os står i fare for å bli ramma.

bilde-midtsiden

- No må båtane vekk

28. mai 2010

Den nye moloen skal bli lengre, den gamle skal bli kortare. - No må båtane innanfor gamlemoloen vekk, seier Døsen.

bilde-midtsiden

Selte toppleilegheit

27. mai 2010

Men Os Sjøfront har framleis eit stykke igjen til målet om cirka 30 selte innan september.

bilde-midtsiden

Framleis «ope» i lageret

27. mai 2010

For snart tre månadar sidan pressa store snømengder hol i taket på Rema 1000 sitt lager i Ådnadalen. Det er framleis hol i taket.

bilde-midtsiden

- Vil bli ein del av Os

25. mai 2010

Oseana-direktør Kim Kristoffersen ser på det å gjera seg kjent med Os som ei av sine første viktige oppgåver.

bilde-midtsiden

Her er Oseana-direktøren

25. mai 2010

I dag blei det kjent kven som får jobben som direktør for Oseana.

bilde-midtsiden

Meir østers på Innerøya?

20. mai 2010

Os kommune har bede østersoppdrettarane rydda opp. Men selskapet har planar om vidare drift, kombinert med turisme, og ser etter nye partnarar....

bilde-midtsiden

Satsar med Saxon

16. mai 2010

Ein tur til Spania resulterte i Saxon-agentur for osingen Even Hægland. - Saxon passar bra til dei som vil ha seg ein bestesykkel, seier Even.

bilde-midtsiden

På verdas beste

10. mai 2010

Den danske restauranten Noma er kåra til verdas beste. På kjøkkenet står blant anna osingen Lukasz Brekke.

bilde-midtsiden

550.000 over takst

07. mai 2010

Interessa for eigedom i skjergarden i Os er stor. - Vi hadde nyleg 50 på vising, fortel eigedomsmeklar Daniel Røksund.

bilde-midtsiden

Selte gasellene

07. mai 2010

Os-selskapa VNE og NDM har med sal av aksjemajoriteten fått Køhlergruppen i ryggen.

bilde-midtsiden

Endå kaldare hos Kakki

06. mai 2010

Trass i god vekst og glødande engasjement, for Inka AS og Karsten «Kakki» Austevoll gjeld det å halda laksefiletane stabilt kalde.