Næringsliv

bilde-midtsiden

Travel opning av Os' største Kiwi

14. februar 2019

Etter sju intense veker med full ombygging er Kiwi Idrettsvegen no i drift.

bilde-midtsiden

Medlemsvekst og rekordutbetaling

13. februar 2019

1,5 mill i utbyte til osingane: Coop Extra og Coop Prix med har i desse dagar utbetaling av kjøpeutbyte til medlemmar.

bilde-midtsiden

Søkjarliste: Desse vil bli sjef i Nav Bjørnafjorden

12. februar 2019

Fekk 7 søkjarar på 2 veker, men berre éin av dagens leiarar har søkt på sjefsjobben.

bilde-midtsiden

Jobben blir gjort av hjort

11. februar 2019

– Det var tilfeldig at eg oppdaga dette, seier Rolf Lunde i Glass & Tre AS.

bilde-midtsiden

38 år gamal butikk har flytta til Os

07. februar 2019

I morgon opnar Premiebua utstilling, verkstad og lager midt i Os sentrum.

bilde-midtsiden

Marknaden i Os: Januar 2019

06. februar 2019

Bustadsmarkaden i Os kvikna til liv i siste halvdel av januar

bilde-midtsiden

– Vi bør eta meir kjøt, av omsyn til miljøet

06. februar 2019

Lokallaget forma måndag ein uttale til sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

bilde-midtsiden

– Ein grei båt for teinefiske

05. februar 2019

Sjå bildeserie frå årets store båtmesse på Sotra, «Dra til Sjøs 2019».

bilde-midtsiden

Flyttar bilbutikken til Os

05. februar 2019

Etter eitt år i Halhjemsmarka har Os Bilsenter fått nytt lokale.

bilde-midtsiden

Arkeologi og kyss-og-køyr i PBU

01. februar 2019

Den nye skulen på Hjelle var innom plan- og bygningsutvalet i går.

bilde-midtsiden

Steinneset: Ny medeigar og ny fart i prosjektet

01. februar 2019

I 2017 blei det moglegstudie. No skal Bjørnefjorden Utvikling AS og Os kommune i ny dialog.

bilde-midtsiden

Januar 2019: Sal av eigedomar i Os

01. februar 2019

Kven har kjøpt, kva var prisen? Her er lista over alle omsetnadane i Os førre månad.

bilde-midtsiden

Flest unge ledige i Os

30. januar 2019

Arbeidsledigprosenten blant unge i Os er nesten tre gongar så høg som i Fusa.

bilde-midtsiden

Gir seg etter 39 år med eigen bensinstasjon

28. januar 2019

Familien Tveit leiger ut. Inn kjem døgnopen YX/7-Eleven.

bilde-midtsiden

Ny kai, nye båtar og ny avdeling

27. januar 2019

Samba Marin AS satsar friskt og veks fort.

bilde-midtsiden

Er Askeladden tilbake på gamalt toppnivå?

27. januar 2019

Omsetnaden er dobla på fire år. Korleis var 2018 samanlikna med gamlefirmaet sitt toppår, 2006?

bilde-midtsiden

Prishopp på bustadar i Strøno

26. januar 2019

På éin månad er det selt fleire hus i Strøno enn i heile 2017.

bilde-midtsiden

Fire viktige forbetringar for Askeladden

25. januar 2019

Lanserer Askeladden P79 på Sotra i neste veke: – Vi har jobba intenst for å heva standarden på denne typen båtar, seier Henrik Askvik.

bilde-midtsiden

Ingen bod på Fjellheim

24. januar 2019

... men fleire har vore på synfaring.

bilde-midtsiden

Stolt Størksen på opning av «ny» butikk

24. januar 2019

– Den framstår som ny, meiner Rema-veteran Anders Størksen etter nesten to veker med ombygging.

bilde-midtsiden

– Det var livet før og etter Karina

23. januar 2019

«Halve Os» går no på yoga hos Karina Lyssand - kva ligg bak suksessen?