Oransje er Vestland sin farge. Bjørnafjorden ligg litt før klokka seks. (Ill.: SSB.no)
Oransje er Vestland sin farge. Bjørnafjorden ligg litt før klokka seks. (Ill.: SSB.no)

Dei mest folkerike kommunane i Noreg

Etter reforma: 4 av 5 innbyggarar bur i dei 100 største kommunane. Bjørnafjorden er blant desse.

Kjetil Vasby Bruarøy
09. januar 2020 - 15:21

Det er 356 kommunar i Noreg etter den nye kommunereformen. 36 prosent av innbyggarane i Noreg bur i dei 10 største kommunane, 81 prosent bur i dei 100 største kommunane.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har laga ein krafikk med rangering av dei mest folkerike kommunane, og med kart over dei nye fylka.

Bjørnafjorden kommune står som nummer 47 på lista.

Lista er laga ut frå tal per 1. januar 2019. Os passerte truleg 21.000 innbyggarar før samanslåinga med Fusa, Fusa ligg stabilt på 3.860 innbyggarar.

Samla nærmar vi oss med andre ord 25.000 i Bjørnafjorden kommune.

I Vestland fylke er Bergen størst. På dei neste plassane kjem Øygarden, Alver og Askøy, med Bjørnafjorden på 5. plass.

Kan du namnet på Noreg sine 11 fylke?

Dette er dei nye fylka:
Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)
Innlandet (Hedmark og Oppland)
Vestfold og Telemark (eitt fylke, men har halde på begge namna)
Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)
Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)
Troms og Finnmark (eitt fylke, men har halde på begge namna)

Trøndelag kom etter samanslåing 1. januar 2018.
Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland og Oslo har, med nokre grensejusteringar, blitt verande som dei er.