BKK Nett monterte 600-700 nye målarar per dag i fjor. (Foto: BKK Nett)

Derfor monterer vi 220.000 automatiske strømmålere på Vestlandet

BKK Nett forklarer.

image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år er snart gjennomført, og i Norge er rundt 2,9 millioner strømmålere byttet. BKK har valgt en fremtidsrettet teknologi som bidrar til utvikling av et smartere og mer effektivt strømnett. Dette vil gagne deg som nettkunde og oss som nettselskap.

Vi har besøkt nesten 220.000 kunder i vårt nettområde for å bytte strømmåler. I lang tid har det vært jobbet med å få på plass en mest mulig effektiv plan for å kontakte alle våre nettkunder, få tilkomst til anlegget, og montere målere i et stort geografisk område. I gjennomsnitt ble mellom 600-700 målere montert per dag i løpet av 2017 og 2018, og på det meste hadde vi over 1000 målermontasjer i løpet av en dag. Dette har vært et gedigent prosjekt for BKK, som er gjennomført innenfor tidsfrist og planlagte kostnader. 

I slike større teknologiprosjekter vil det alltid være utfordringer. En av våre større utfordringer har vært manglende kontakt med kommunikasjonsenheten i ca. 10.000 nye strømmålere. Vi vil gjerne presisere at alle nye målere som er montert registrerer korrekt strømforbruk, men feilen på kommunikasjonsenheten eller manglende mobildekning har ført til at noen målere ikke har sendt målerdata til våre systemer slik de skulle.

I de fleste tilfeller har vi fanget opp denne feilen, og berørte kunder har fått mulighet til å sende oss målerstanden på SMS frem til vi har oppnådd kommunikasjon med måleren. I noen tilfeller har kunden fått stipulert for lavt forbruk i forhold til sitt normale forbruk. Dette blir korrigert når vi oppnår kontakt med kommunikasjonsenheten i måleren, og den begynner å sende målerdata til våre systemer.

Dermed har noen kunder fått en faktura med et etterslep på for lite registrert forbruk. Dette er svært beklagelig! Vi har fått berettiget kritikk, og tålmodigheten er satt på prøve hos våre nettkunder. Vår leverandør har brukt tid på finne årsaken til feilen, og nå er den heldigvis rettet.

Fordelen med ny automatisk strømmåler

Til tross for enkelte utfordringer, vil vi likevel slå et slag for automatiske strømmålere og synliggjøre fordelen i et større perspektiv. Først og fremst slipper du å lese av ditt strømforbruk, og vi som nettselskap får en mer korrekt registrering av ditt forbruk. De nye strømmålerne kan også avdekke alvorlige feil i det elektriske anlegget i boligen, og dermed forebygge brann og ulykker i hjemmet.

Så langt har våre montører, som skifter målere, oppdaget 150 anlegg med alvorlige feil som kunne ført til brann.

AMS-målerne vil gi oss verdifull informasjon om jordfeil og lokaliserer strømbrudd, slik at vi raskere kan utføre feilretting hos berørte kunder. I tillegg får vi informasjon om spenningskvaliteten, slik at nødvendig oppgradering av strømnettet kan utføres. For høy eller for lav spenning kan være skadelig for enkelte elektriske apparater.

Dersom våre kunder ønsker det selv, kan den nye måleren kobles opp mot styringssystemer for energibruk i hjemmet. Dette er tilleggsutstyr der du selv velger leverandør av denne type tjeneste. Da kan du blant annet følge med på hvor mye strøm boligen din bruker til enhver tid.

Stadig flere kunder velger å installere solceller, batteripakker og evt. annet utstyr for produksjon eller leveranse av energi. Disse kan nå bruke den nye automatiske strømmåleren, som måler både forbruk og produksjon fra eget anlegg.

Nyttige data fra din måler

De nye automatiske strømmålerne kommuniserer via eksisterende og allerede utbygd mobilnett. Hver 3. time sendes en melding fra måler, tilsvarende en SMS, med informasjon om ditt strømforbruk direkte inn til vårt innsamlingssystem. Det er ingen aktivitet i kommunikasjon fra eller til måleren mellom disse tidspunktene (det kan sammenlignes med en mobiltelefon i flymodus).

Du kan være trygg på at informasjon om strømforbruket ditt ikke blir misbrukt. Informasjonen fra de nye målerne sier ikke noe om hva slags apparater eller teknologi strømmen er brukt til, bare hvor mye som er brukt og når. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre kunden selv gir fullmakt til det. Datatilsynet har dessuten selv bidratt til sikkerhetsveilederen for nye målere.

På sikt kan samfunnsgevinstene med automatiske strømmålere bli betydelige. Norge får et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres, noe som igjen vil bidra til å holde nettleien så lav som mulig. I et større perspektiv betyr det også at mer fornybar energi kan frigjøres til å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet!

Wenche Teigland
Adm. direktør BKK Nett

Fleire saker