- Det starta med ein song

Harmonien, Helge Jordal og Thor Brekkeflat er blant dei som har kasta seg på miljøprosjektet til Kari Fjeldstad. Sundag blir det storkonsert.

Kjetil Vasby Bruarøy
11. november 2010 - 8:04

- Det er heilt fantastisk kva folk, musikarar, komikarar og organisasjonar har gjeve av respons på dette, seier Kari Fjeldstad.

I det daglege jobbar ho som eigedomssjef i Os kommune, men prosjektet ho no har vore med på å starta handlar om ein mykje større eigedom.

- «Vern om min jord» starta med ein song. Sundag er det verdslansering av det vi håper kan bli ei stor og viktig rørsle innan miljøarbeid.

Spelte inn CD
Det var då Kari sin sambuar, musikaren og komponisten Tore Thorsen, spelte på ein nesten ferdig song han hadde laga, at det heile starta.

- «Dette er jo borna sin miljøsong», sa eg, og engasjerte meg med både ferdigstilling av tekst og organisering av barnekor. Søstera mi Anna, som jobbar i barnehage i Olsvik, stilte saman med kollegaer opp med 120 ungar.

Tida frå dei første tonane i januar til innspeling og trykking av 11.000 eksemplar av «Vern om min jord» i august gjekk fort.

- Ungane øvde og stilte opp i studio. Det var ein flott start. No tar vi det vidare.

Frå Solheim til Peer Gynt-salen
Det er ikkje få eller små Fjeldstad og Thorsen har fått med på laget. Først gav dei overskotet til SOS Barnebyer, så fekk dei låna Peer Gynt-salen, og no står dei med eit ekslusivt knippe artistar på programmet til lansering av prosjektet førstkomande sundag.

Bergen Filharmoniske Orkester, Helge Jordal, Marie Dahle, Carsten Dyngeland Thor Brekkeflat (konfransier) og komikar Kjell Sigvart Heltorp er blant dei som skal på scenen.

- Innimellom dette har eg fått brev av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, eit svar på eit informasjonsskriv eg sendte til han. Det var stort, han gav oss mykje ros og kopiar av brevet heng i alle avdelingane i barnehagen til ungane som er med på CD-en.

- Høyr på dei unge
Bodskapen i musikk- og miljøprosjektet «Vern om min jord» er å lytta til ungane i miljøsaker, og å inkludera dei i debatten.

- Det er deira framtid som blir råka av det vi gjer no, men få lyttar skikkeleg til dei yngste, meiner Kari.

- Samstundes kan det å inkludera dei både vera godt informasjonsarbeid og ein slagkraftig påminnar om alvoret i alt miljøarbeid.

Konsert og kunstutstilling
Konserten sundag er eit samarbeidsprosjekt mellom SOS Barnebyer og «Vern om min jord»-prosjektet. Inntektene går uavkorta til SOS Barnebyer.

- Alle ungane som er med på prosjektet har laga eigne kunstverk som blir stilt ut i salen og selt til inntekt for same mottakar.

- Arrangementet, som startar klokka 14.30, er ei familieframsyning og passar for alle.

Fjeldstad håper både på god respons og fleire liknande arrangement i ulik storleik i framtida.

- Vi vil spre songen, både til publikum og barnehagar rundt om i Noreg, og gjera «Vern om min jord» til ei årleg oppleving og artistdugnad i Bergen.

Ekstern lenkje:
vernomminjord.no

Les meir om

Kultur